Vrijwilligers

Het pastorale team van de parochie wordt ondersteund door de vrijwilligers in onze parochie. Ruim 450 vrijwillgers werken samen binnen verschillende werkgroepen. Ondanks dat er zoveel parochianen als vrijwilliger in onze parochie actief zijn, kunnen wij op alle terreinen hulp gebruiken. Wilt u zich binnen onze parochie ergens voor inzetten? Neem dan contact op met één van de bij iedere werkgroep genoemde contactpersonen of met het parochiesecretatiaat

De vrijwilligerstaken zijn dikwijls verbonden met het kerkgebouw. Sommige werkgroepen zijn daarom alleen werkzaam in één van onze parochiekerken. Maar binnen de nieuwe parochie streven we er naar om in de komende periode de verschillende werkgroepen vanuit de oude parochies met elkaar te laten samengaan en waar mogelijk in te zetten voor de gehele parochiegemeenschap.