St. Catharina Herpt

St. Catharina van Alexandrië Herpt

Voor zover bekend, viel Herpt tot de elfde eeuw onder de parochie Aalburg. In 1148 kreeg Herpt een eigen priester. De pastoor van Aalburg stemde hiermee in, evenals de abt en prior van de in 1135 gestichte Norbertijnen Abdij in Berne.

De kerk was uit tufsteen opgetrokken, en toegewijd aan Sint Trudo. Rond 1250 werd aan de westkant een toren aangebouwd. In de 15e eeuw werd het tufstenen kerkje afgebroken, en tegen de toren werd toen een nieuw kerkje gebouwd.

Rond 1590 werd deze kerk grotendeels verwoest. Tot ver in de zeventiende eeuw is er geen vermelding van een in gebruik zijnde kerkgebouw.

In 1852 is weer gepraat over de oprichting van een eigen kerkgemeenschap, maar het heeft tot eind 19e eeuw geduurd, voordat er weer sprake was van een eigen kerk.

Vele jaren van praten over een eigen zelfstandige parochie gingen voorbij. In 1892 kreeg men toestemming van de bisschop om een eigen parochie te stichten. Vooreerst werd een pand aangekocht ( café annex woning) welk verbouwd werd tot noodkerk. In 1893 werd gestart met de verbouwing en werd een pastoor benoemd. Het heeft nog tot 1924 geduurd, voordat de nieuwe kerk gebouwd werd. Tot die tijd was men aangewezen op de noodkerk.

In 1955 telde Herpt ca 500 zielen. In 1969 vertrok de laatste pastoor. Hierna werd door abdij Mariënkroon een waarnemend pastoor geleverd. Deze situatie bleef tot 1987. Hierna was het niet meer mogelijk om een vaste priester te hebben.

Vanaf 2003 maakt Herpt deel uit van de Bernse Maasparochies en vanaf 2013 is de Bernse Maasparochie opgegaan in de parochie Wonderbare Moeder.

Bron: “ Herpt op de kerk beschouwd