Parochiekerken

De parochie Wonderbare Moeder omvat op dit moment drie parochiekerken:

- H. Lambertuskerk in Drunen, Raadhuisplein 4
- St Jan Evangelistkerk in Elshout, Kerkstraat 37
- H. Catharinakerk in Herpt, Torenstraat 2a

De H. Lambertuskerk in Hedikhuizen is in 2010 verkocht en de H. Catharinakerk in Heusden in 2018.

Evenals elders in Nederland ontkomen wij ook niet aan de ontwikkeling dat het kerkbezoek in alle kerken terugloopt. Dit teruglopend kerkbezoek heeft ook gevolgen voor de financiële situatie van onze parochie. De kosten voor de kerkgebouwen lopen alleen maar op en de inkomsten uit kerkbijdragen zijn de afgelopen jaren landelijk gemiddeld met 70% gedaald. Hierdoor is bij veel parochies de laatste jaren het eigen vermogen aanzienlijk verminderd. Het is dus noodzakelijk om de krachten te bundelen. De financiële situatie van onze parochie is hierop geen uitzondering.

Vanwege het teruggelopen kerkbezoek, de slechte financiële situatie nu en de verwachting dat er geen verbeteringen te verwachten zijn in de komende jaren heeft het kerkbestuur besloten om de kerk in Herpt aan de eredienst te onttrekken. Voor deze kerk wordt een passende bestemming gezocht. De kerken in Elshout en Drunen blijven vooralsnog open. Maar wanneer op de lange termijn blijkt dat het kerkbezoek verder terug blijft lopen, is het niet ondenkbaar dat ook een van deze kerken wordt gesloten.
 
De kerk in Heusden is in 2018 verkocht. Voorwaarde daarbij is dat het Stiltecentrum open blijft. De verkoop van de kerk betekent niet dat er geen vieringen meer zijn in Heusden. Zo is er een keer per maand een eucharistieviering op zaterdag in de Sociëteit in Heusden. Ook is het mogelijk om bijzondere vieringen, zoals huwelijk en begrafenis in de parochiekerk in Herpt te vieren.

Kerksluiting wekt bij u als parochiaan veel emoties op. Maar laat dit alles ons aanzetten om in te zien dat we elkaar echt nodig hebben, dat we in de kerk niet alles alleen kunnen doen, dat  we elkaar moeten opzoeken om de krachten te bundelen. Laten we elkaar open en gastvrij tegemoet treden in vertrouwen op God om zo een vitale parochie Wonderbare Moeder te worden.