Legende Maria van Heusden

Zij kwam zo maar tegen de stroom in gedreven. Symbool van een sterke vrouw: zij is het leven.
Deze tekst in het Marialied van Heusden, verwoord misschien wel  op  een juiste wijze waarop Maria in de R.K. kerk in Heusden wordt aangeroepen bij tegenspoed, Troosteres der bedroefden.

Het geeft ook aan hoe volgens de overlevering het Mariabeeldje in Heusden terecht is gekomen, tegen de stroom van de rivier in. Als men er vervolgens de geschiedenis op na slaat, dan heeft dit beeldje al de nodige tegenslagen doorstaan.

Deze geschiedenis begint in Aalburg nu gemeente Wijk en Aalburg. Daar heeft het Mariabeeldje gestaan in de huidige Protestantse voorheen Katholieke St.Trudokerk aan de Maasdijk waar ook nu nog in de toren een klokje hangt met de tekst, Maria 1367. Volgens deskundigen is het beeldje te dateren rond de 14e eeuw.

Tijdens de Beeldenstorm in Heusden (1579) dreigde dit Mariabeeldje vernield te worden, maar dankzij de Aalburgse slager Carel de Weal (de beenhakker) werd het beeldje in veiligheid gebracht. Carel de Wael gaf het beeldje in bewaring aan zijn dochter Anneke Caerels-de Wael die in Heusden woonde. Bij haar vertrek uit Heusden gaf Anneke Carels-de Wael het Mariabeeldje in bewaring aan de gezusters Margarehte en Nicolae Adriaans. Deze dames gaven op hun beurt het Mariabeeldje in bewaring bij mejuffrouw Hildegondis van Ypelaar.
Mej. Hildegondis van Ypelaar plaatste in 1657 dit Mariabeeldje in de huiskapel van de familie in de Putterstraat. In 1685 verhuisde het Mariabeeldje naar de pas ingerichte R.K.Schuurkerk van Heusden.

Bij de inwijding van de pas gebouwde nieuwe R.K. Waterstaatkerk op 16 November 1841 werd het Mariabeeldje door de bouwpastoor J. van Asten,tegen een pilaar in de kerk geplaatst. Van 1852 tot 1888 heeft het beeldje in de pastorie gestaan van pastoor J.F. van de Poel. In de nacht van 4 op 5 november 1944 werd de R.K. Waterstaatkerk totaal verwoest door terugtrekkende Duitse troepen. Het Mariabeeldje kon nog op het laatst door Pastoor Mommers worden gered.

Na de evacuatie van Heusden heeft het Mariabeeldje weer een eervol plaatsje gekregen in de Noodkerk  in het Patronaat in de Putterstraat. Na 1 mei 1950 toen de nieuwe R.K. kerk is geconsacreerd, kwam het  Mariabeeldje weer terug in een speciale Mariakapel onder de toren. Nadat op 2 oktober 2002 deze kapel door Mgr. A. Hurkmans uit 's-Hertogenbosch is ingewijd als stiltecentrum komen bezoekers uit alle windstreken naar Maria van Heusden.