Missiecentrum MCD

Missiecentrum MCD

Stichting MCD is een groep van 8 mensen. In Drunen beter bekend als het Missiecentrum MCD.
Vanuit onze doelstellingen ondersteunen wij projecten en initiatieven dichtbij en in de Derde Wereld. Een belangrijk doel van Missiecentrum MCD is om voorlichting te geven en kennis over te dragen over andere culturen, zodat een beter wederzijds begrip kan groeien tussen mensen, veraf en dichtbij. Eerlijke handel en contacten met andere geloofsgenootschappen staan vast op onze agenda.

We nemen een actieve rol in weekendvieringen rondom Vasten en Advent, ondersteunen een plaatselijke missionaris, enkele projecten in de Derde Wereld en een organisatie die zich inzet voor verdrukte Christenen.

Om u enig inzicht te geven in de activiteiten van Missiecentrum MCD treft u hieronder het jaarverslag van 2016 aan.

Jaarverslag 2016 Missiecentrum (MCD)

Januari

 
Voorbereiden vastenactie i.s.m. dekenale vastenactie 
vergadering, werven vrijwilligers, activiteiten plannen
 
Februari – Maart
 
Vastenactie i.s.m. Bisschoppelijke vastenactie:
-        Aswoensdag: viering
-        viering halfvasten
-        koffiestop halfvasten met uitleg over het project
-        sponsorwandeltocht
-        het aanbieden van bezinning in de vastentijd d.m.v. “vastenflitsen”
September 
Vredeswandeling i.s.m. protestantse gemeente en moslimgemeenschap.
Landelijke vredesweek: bewustwording en bekendmaking i.s.m. PAX
 
September – oktober
 
Actie voedselbank ’s-Hertogenbosch e.o.
-        bezoek voedselbank Den Bosch
-        werven vrijwilligers
-        voorbereiden actie
-        contacten met voedselbank den Bosch e.o.
-        inzameling + opslag levensmiddelen
-        voorbereiden themaviering met collecte
-        collecte- en inzamelingsopbrengst omzetten in levensmiddelen
         ten behoeve van de voedselbank
 
Oktober
 
Wereldmissiedag: themaviering + collecte
 
November
 
Schoenendoosactie Simbrias Roemenië
-       contacten met basisscholen Drunen
-       contacten met de Stichting Simbrias in Eijsden
-       inzameling geld voor voedselpakketten
-       organisatie schoenendoosactie voor de basisschooljeugd
 

December
 
Adventsactie i.s.m. Bisschoppelijke adventsactie: themaviering + collecte

31 december 2016    Inkomsten Uitgaven Saldo
Donaties              €    909,18  €       0,00     €  909,18
Rente  €      28,88  €       0,00     €    28,88
Vastenacties  € 1.892,67  € 1.892,67     €     0,00
Kaminano Antwerpen  €       0,00  €    230,00   - €  230,00
St. FloJaMalawi  €       0,00  €    300,00   - €  300,00
Vuurhaard Udenhout  €       0,00  €    200,00   - €  200,00
Kerk in nood  €       0,00  €    100,00   - €  100,00
Eijsden helpt Simbrias  €       0,00  €    180,00   - €  180,00
Voedselbankactie  €    661,39  €    661,39     €     0,00
Administratie en
diverse kosten
 €       0,00  €      10,00   - €    10,00
Totaal  € 3.492,12  € 3.788,10  - €  295,98

In het nieuws

15-02-2018

PASSIE VAN DE LANGSTRAAT - In het hart van de Langstraat vindt op woensdag 28 maart de Passie van de Langstraat plaats in de Kerk aan de…
Lees verder

01-02-2018

AFSCHEID VICE-VOORZITTER PAROCHIEBESTUUR TON GELENS- Eind 2005 hield pastoor Van den Hout mij aan en vroeg of ik belangstelling had om in het…
Lees verder

04-01-2018

STILLE OMGANG AMSTERDAM 2018 - ‘Eucharistie is Leven’ - Het Gezelschap van de Stille Omgang organiseert elk jaar in maart een…
Lees verder

21-12-2017

LIEVER MET DE ROEH DAN MET DE ROE LESGEVEN - In het onderwijs kan in plaats van te straffen beter een beroep worden gedaan doen op de…
Lees verder