Missiecentrum MCD

Missiecentrum MCD

Stichting MCD is een groep van 8 mensen. In Drunen beter bekend als het Missiecentrum MCD.
Vanuit onze doelstellingen ondersteunen wij projecten en initiatieven dichtbij en in de Derde Wereld. Een belangrijk doel van Missiecentrum MCD is om voorlichting te geven en kennis over te dragen over andere culturen, zodat een beter wederzijds begrip kan groeien tussen mensen, veraf en dichtbij. Eerlijke handel en contacten met andere geloofsgenootschappen staan vast op onze agenda.

We nemen een actieve rol in weekendvieringen rondom Vasten en Advent, ondersteunen een plaatselijke missionaris, enkele projecten in de Derde Wereld en een organisatie die zich inzet voor verdrukte Christenen.

Om u enig inzicht te geven in de activiteiten van Missiecentrum MCD treft u hieronder het jaarverslag van 2016 aan.

Jaarverslag 2016 Missiecentrum (MCD)

Januari

 
Voorbereiden vastenactie i.s.m. dekenale vastenactie 
vergadering, werven vrijwilligers, activiteiten plannen
 
Februari – Maart
 
Vastenactie i.s.m. Bisschoppelijke vastenactie:
-        Aswoensdag: viering
-        viering halfvasten
-        koffiestop halfvasten met uitleg over het project
-        sponsorwandeltocht
-        het aanbieden van bezinning in de vastentijd d.m.v. “vastenflitsen”
September 
Vredeswandeling i.s.m. protestantse gemeente en moslimgemeenschap.
Landelijke vredesweek: bewustwording en bekendmaking i.s.m. PAX
 
September – oktober
 
Actie voedselbank ’s-Hertogenbosch e.o.
-        bezoek voedselbank Den Bosch
-        werven vrijwilligers
-        voorbereiden actie
-        contacten met voedselbank den Bosch e.o.
-        inzameling + opslag levensmiddelen
-        voorbereiden themaviering met collecte
-        collecte- en inzamelingsopbrengst omzetten in levensmiddelen
         ten behoeve van de voedselbank
 
Oktober
 
Wereldmissiedag: themaviering + collecte
 
November
 
Schoenendoosactie Simbrias Roemenië
-       contacten met basisscholen Drunen
-       contacten met de Stichting Simbrias in Eijsden
-       inzameling geld voor voedselpakketten
-       organisatie schoenendoosactie voor de basisschooljeugd
 

December
 
Adventsactie i.s.m. Bisschoppelijke adventsactie: themaviering + collecte

31 december 2016    Inkomsten Uitgaven Saldo
Donaties              €    909,18  €       0,00     €  909,18
Rente  €      28,88  €       0,00     €    28,88
Vastenacties  € 1.892,67  € 1.892,67     €     0,00
Kaminano Antwerpen  €       0,00  €    230,00   - €  230,00
St. FloJaMalawi  €       0,00  €    300,00   - €  300,00
Vuurhaard Udenhout  €       0,00  €    200,00   - €  200,00
Kerk in nood  €       0,00  €    100,00   - €  100,00
Eijsden helpt Simbrias  €       0,00  €    180,00   - €  180,00
Voedselbankactie  €    661,39  €    661,39     €     0,00
Administratie en
diverse kosten
 €       0,00  €      10,00   - €    10,00
Totaal  € 3.492,12  € 3.788,10  - €  295,98

In het nieuws

16-11-2017

ADVENTSPROJECT 'EEN VEILIG THUIS?!' - Op zondag 3 december begint de Advent. Een periode van bezinning en voorbereiding op het Kerstfeest. Het…
Lees verder

15-11-2017

BOEKJE “DRUNEN EN 500 JAAR REFORMATIE” - Tijdens de dienst van zondag 29 oktober 10.00 uur in de Open Hof te Drunen is een boekje…
Lees verder

09-11-2017

Open Kerken Brabant - Op zondag 26 november 2017 zijn zo'n 150 kerken in Nederland open tussen 13.00 en 17.00 uur. In onze parochie…
Lees verder