Missiecentrum MCD

Missiecentrum MCD

Stichting MCD is een groep van 8 mensen. In Drunen beter bekend als het Missiecentrum MCD.
Vanuit onze doelstellingen ondersteunen wij projecten en initiatieven dichtbij en in de Derde Wereld. Een belangrijk doel van Missiecentrum MCD is om voorlichting te geven en kennis over te dragen over andere culturen, zodat een beter wederzijds begrip kan groeien tussen mensen, veraf en dichtbij. Eerlijke handel en contacten met andere geloofsgenootschappen staan vast op onze agenda.

We nemen een actieve rol in weekendvieringen rondom Vasten en Advent, ondersteunen een plaatselijke missionaris, enkele projecten in de Derde Wereld en een organisatie die zich inzet voor verdrukte Christenen.

Om u enig inzicht te geven in de activiteiten van Missiecentrum MCD treft u hieronder het jaarverslag van 2016 aan.

Jaarverslag 2016 Missiecentrum (MCD)

Januari

 
Voorbereiden vastenactie i.s.m. dekenale vastenactie 
vergadering, werven vrijwilligers, activiteiten plannen
 
Februari – Maart
 
Vastenactie i.s.m. Bisschoppelijke vastenactie:
-        Aswoensdag: viering
-        viering halfvasten
-        koffiestop halfvasten met uitleg over het project
-        sponsorwandeltocht
-        het aanbieden van bezinning in de vastentijd d.m.v. “vastenflitsen”
September 
Vredeswandeling i.s.m. protestantse gemeente en moslimgemeenschap.
Landelijke vredesweek: bewustwording en bekendmaking i.s.m. PAX
 
September – oktober
 
Actie voedselbank ’s-Hertogenbosch e.o.
-        bezoek voedselbank Den Bosch
-        werven vrijwilligers
-        voorbereiden actie
-        contacten met voedselbank den Bosch e.o.
-        inzameling + opslag levensmiddelen
-        voorbereiden themaviering met collecte
-        collecte- en inzamelingsopbrengst omzetten in levensmiddelen
         ten behoeve van de voedselbank
 
Oktober
 
Wereldmissiedag: themaviering + collecte
 
November
 
Schoenendoosactie Simbrias Roemenië
-       contacten met basisscholen Drunen
-       contacten met de Stichting Simbrias in Eijsden
-       inzameling geld voor voedselpakketten
-       organisatie schoenendoosactie voor de basisschooljeugd
 

December
 
Adventsactie i.s.m. Bisschoppelijke adventsactie: themaviering + collecte

31 december 2016    Inkomsten Uitgaven Saldo
Donaties              €    909,18  €       0,00     €  909,18
Rente  €      28,88  €       0,00     €    28,88
Vastenacties  € 1.892,67  € 1.892,67     €     0,00
Kaminano Antwerpen  €       0,00  €    230,00   - €  230,00
St. FloJaMalawi  €       0,00  €    300,00   - €  300,00
Vuurhaard Udenhout  €       0,00  €    200,00   - €  200,00
Kerk in nood  €       0,00  €    100,00   - €  100,00
Eijsden helpt Simbrias  €       0,00  €    180,00   - €  180,00
Voedselbankactie  €    661,39  €    661,39     €     0,00
Administratie en
diverse kosten
 €       0,00  €      10,00   - €    10,00
Totaal  € 3.492,12  € 3.788,10  - €  295,98

In het nieuws

21-09-2017

DE WEEK VOOR EN DOOR VRIJWILLIGERS - We zijn op weg naar een samenleving waarvan het hart bestaat uit vrijwillige inzet en actief burgerschap.…
Lees verder

11-09-2017

VOEDSELPAKKETTEN VOOR ROEMENIË - De stichting “Eijsden helpt Simbrias” organiseert ook dit najaar weer voedselpakketten voor de…
Lees verder

07-09-2017

INWIJDING KRUIS HEDIKHUIZEN - Op dinsdag 5 september jl bleek dat een kerkelijk kruis als symbolische betekenis wordt gewaardeerd in Hedikhuizen.…
Lees verder

31-08-2017

24 JAAR UUR VAN STILTE EN GEBED - Maandag 2 oktober jaarlijkse avond ter gelegenheid van 24 jaar uur van stilte en gebed   Lees verder

30-08-2017

‘ZINVOL COMMUNICEREN OVER VOLTOOID LEVEN’ - Wij nodigen geïnteresseerden uit donderdag 5 oktober a.s. te komen luisteren en mee te…
Lees verder

24-08-2017

BEDEVAART NAAR WITTEM - Op zondag 15 oktober vindt weer de jaarlijkse bedevaart naar Wittem plaats. Ook vanuit onze parochie wordt een…
Lees verder