wonderbaremoeder.nl

VASTENACTIE 2019 - SCHOON WATER VERANDERT ALLES!

VASTENACTIE 2019 - SCHOON WATER VERANDERT ALLES!

VASTENACTIE 2019 - SCHOON WATER VERANDERT ALLES! - Op 6 maart begint de 40-dagentijd voor Pasen. Zoals gebruikelijk organiseert Charitas Wonderbare Moeder in deze vastentijd een aantal activiteiten in onze parochie.

6 maart 2019:
Aswoensdag: na de viering van 19.00 uur in Drunen delen leden van Caritas Wonderbare Moeder de vastenflits uit. Hierin staan de activiteiten in de vasten vermeld evenals een aantal suggesties voor in Uw vastentijd.

16 en 17 maart 2019:
Vieringen in het teken van de vastenactie

In het weekend van 16 en 17 maart staan de vieringen in het teken van bovenstaand project. In Elshout (9.30 uur) en in Drunen (11.00 uur) zal Mevrouw Petra Jansen van de Bisschoppelijke Vastenactie een korte inleiding verzorgen. De collecte is bestemd voor het vastenproject. 
Na de H. Mis van 11.00 uur in Drunen wordt er in de Pastoor Vermeulenzaal koffie en thee geschonken en zal Mevrouw Petra Jansen met beeldmateriaal meer informatie gegeven over het project. U bent van harte welkom!

6 april 2019:
Sponsorwandel- en fietstocht

Op zaterdag 6 april kunt U op een sportieve manier het vastenproject ondersteunen. De dekenale vastenactie organiseert een sponsor wandel- en fietstocht. Er zijn verschillende startplaatsen en afstanden. Meer informatie over deze tocht in de flitsen van maart en in de lokale media. 

Ook dit jaar is er een vastenproject:

SCHOON WATER VERANDERT ALLES!

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van de watercrisis. Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!

Over de hele wereld lopen dagelijks miljoenen vrouwen en kinderen urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Dat heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Zo wordt in ontwikkelingslanden naar schatting 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd water. Er gaan daardoor jaarlijks 443 miljoen schooldagen verloren, omdat kinderen ziek thuis blijven. En wereldwijd wordt de helft van alle ziekenhuisbedden ingenomen door mensen die door vies water ziek zijn geworden. Iedere 90 seconden sterft er een kind door vervuild water…
De watercrisis veroorzaakt ook andere problemen. De tijd die vrouwen en kinderen besteden aan het halen van water, kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan, leren lezen en schrijven, geld verdienen of zorgen voor hun gezin. De cijfers zijn nauwelijks te bevatten. Zo besteden vrouwen en kinderen in sub-Sahara Afrika naar schatting 40 miljard dagen aan water halen. Dat is net zoveel als het totaal aantal werkdagen van de beroepsbevolking van een land als Frankrijk. Bovendien is de dagelijkse tocht om water te halen voor vrouwen en kinderen onveilig: ze lopen vaak alleen en zijn dan kwetsbaar, zeker als ze de zware jerrycans meezeulen. 

Vastenactie werkt mee aan het oplossen van de watercrisis. We steunen onder andere waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben. Als een waterpunt vlakbij een school wordt gebouwd, zorgt het bijvoorbeeld voor grotere presentie, met name van jonge meisjes. Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water, want water verandert alles!
 
Hoe werken we aan oplossingen?
De beschikbaarheid van schoon water heeft grote invloed op het leven van mensen en dan vooral op dat van vrouwen en kinderen. Zij zijn immers meestal degenen die verantwoordelijk zijn voor het water en zij zijn dan ook degenen die veel tijd besteden aan water halen. Omdat water ook grote invloed heeft op de sociale structuren in een gemeenschap, investeren we niet alleen in voorzieningen en materialen, maar ook in de oprichting en begeleiding van zogenoemde ‘watercomités’. Die moeten toezien op eerlijke verdeling en toegankelijkheid van de watervoorziening. Hoe die concreet wordt gebouwd, is afhankelijk van de lokale situatie. Soms is een grote opslagtank voor regenwater een goede oplossing, ergens anders kan een waterput worden geslagen. Wilt u meer weten over de verschillende oplossingen of het belang van watercomités? Kijk dan op onze website: www.vastenactie.nl

Wat heeft Vastenactie al bereikt? 
Jaarlijks steunt Vastenactie over de hele wereld projecten die zorgen voor schoon water in gemeenschappen, voor sanitaire voorzieningen en voor begeleiding bij het gebruik en onderhoud van de nieuwe voorzieningen. Zo konden de afgelopen drie jaar ruim 4.000 mensen een training volgen op het gebied van hygiëne en voorzagen we ruim 17.000 mensen van een waterpunt, waaronder directe aansluitingen per huishouden, maar ook gemeenschappelijke waterpunten in dorpen en bij scholen. 

Waarom watercomités zo belangrijk zijn.
Het aanleggen van watervoorzieningen kost natuurlijk geld, maar ook daarna zullen er kosten zijn: voor het onderhoud en voor reparaties. Omdat Vastenactie niet iedere watervoorziening jarenlang financieel kan steunen, is het voor ons een voorwaarde dat de lokale gemeenschap deze kosten in de toekomst zelf kan opbrengen. 

Om te waarborgen dat het waterproject dat we steunen, zo lang mogelijk goed functioneert, kan een watercomité opgezet worden. Een watercomité kan bijvoorbeeld regelen dat iedereen die gebruik maakt van de watervoorzieningen een kleine maandelijkse bijdrage levert voor onderhoudskosten en kan ook actie ondernemen als er reparaties of onderhoud nodig is. Ook bij meningsverschillen over het gebruik van de voorziening kan het watercomité een rol spelen.

Watercomités krijgen een basistraining in water, sanitatie en hygiëne en worden getraind in het onderhoud en eventuele reparatie van de watervoorzieningen. Daarnaast leren ze de basisbeginselen van boekhouden, zodat de gemeenschap zelf de toekomstige kosten kan dragen. Watercomités leren ook over de oorzaken van het dalen en stijgen van het grondwaterpeil en zijn verantwoordelijk voor maatregelen om het grondwaterpeil in stand te houden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ze het gebied moeten beschermen tegen ontbossing.

Watercomités worden al gevormd voordat de watervoorziening is aangelegd, zodat de lokale bevolking een stem heeft in het bepalen van de locatie van de watervoorziening.Waarom is het zo belangrijk dat mannen én vrouwen in een watercomité zitten? Mannen en vrouwen kunnen verschillende behoeftes hebben als het gaat om het gebruik van water. Het kan bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid zijn van mannen om het vee te voorzien van water, terwijl het water voor huishoudelijk gebruik de verantwoordelijkheid is van vrouwen. Daarom is het belangrijk dat beide groepen geraadpleegd worden voordat een nieuwe waterput wordt geslagen en dat beide groepen betrokken zijn bij het onderhoud.


In het nieuws

28-02-2019

BOOTTOCHT NAAR DE PASSION IN DORDRECHT - Op Witte Donderdag 18 april wordt in Dordrecht de Passion opgevoerd. De parochie van de…
Lees verder

28-02-2019

WAT KUNT U DOEN IN DE VASTENTIJD?

Charitas Wonderbare Moeder heeft voor de vastentijd een kalender samengesteld met dingen die…
Lees verder

Meer nieuws