wonderbaremoeder.nl

MAAK KENNIS MET ERIK BUSTER

MAAK KENNIS MET ERIK BUSTER

MAAK KENNIS MET ERIK BUSTER - Nieuw vertrouwen - Anno 2019 gebeurt het niet zo vaak dat jonge mensen hun leven aan God willen toevertrouwen. Toch zijn ze er, nu ook in onze parochie. Komende vijf maanden zal ik namelijk stage lopen in de parochie Wonderbare Moeder. Mijn naam is Erik Buster en ik ben priesterstudent van het bisdom Den Bosch. Ik studeerde theologie in Nijmegen en nu in Tilburg en Utrecht.

In het kader van mijn master katholieke theologie liep ik afgelopen half jaar stage als geestelijk verzorger in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Nu zal ik ervaring opdoen in het parochiepastoraat, onder begeleiding van diaken Soeterboek. Ik heb al met velen van u kunnen kennismaken en zal dat komende tijd voortzetten. Veel zal nieuw zijn: structuren, mensen, gebruiken, ontmoetingen. In die nieuwheid mogen we ons met God verbinden. In het boek Openbaring lezen we de belofte: ‘Zie, Ik maak alles nieuw’. Als christenen mogen we erop vertrouwen dat God altijd het nieuwe schept in het leven van de mens, in de geschiedenis en in onze parochie. We mogen ons door God laten verrassen en ons daarvoor openstellen. 


Binnenkort vieren we Carnaval. Het is een moment van gezelligheid en verbroedering. Carnaval nodigt ons uit met nieuwe ogen te kijken naar elkaar, naar ons leven en naar het Evangelie. In onverwachtse ontmoetingen mogen we een glimp van Gods mysterie ontdekken. Na carnaval begint met Aswoensdag de vastentijd, tijd van boete, bezinning en voorbereiding op Pasen. Dan zal het askruisje worden uitgereikt, net als de vastenkalender van de parochie. Die kalender biedt een zinvolle leidraad om de vasten inhoud te geven. We mogen ons afvragen: Hoe kan ik het Evangelie op nieuwe wijze gestalte geven in mijn leven? Dat vraagt vertrouwen. Daarvoor mogen we altijd terugvallen op ons doopsel. Daarin zijn we opnieuw geboren als kinderen van God. We zijn lid van de Kerk van Jezus Christus. We hebben de verantwoordelijkheid om ons doopsel steeds opnieuw gestalte te geven. Dat is gave en opgave.

Moge de vastentijd u hierin nieuw vertrouwen schenken.

Erik Buster
Stagiair Parochie Wonderbare Moeder

In het nieuws

28-02-2019

BOOTTOCHT NAAR DE PASSION IN DORDRECHT - Op Witte Donderdag 18 april wordt in Dordrecht de Passion opgevoerd. De parochie van de…
Lees verder

28-02-2019

WAT KUNT U DOEN IN DE VASTENTIJD?

Charitas Wonderbare Moeder heeft voor de vastentijd een kalender samengesteld met dingen die…
Lees verder

Meer nieuws