wonderbaremoeder.nl

WIL JE ECHT FEESTEN?

WIL JE ECHT FEESTEN?

WIL JE ECHT FEESTEN? - Zo even en het is carnaval. Lekker feesten vooraleer de grote vastentijd begint. Carnaval en de vastentijd lijken elkaars tegenpolen maar dat hoeft zo niet te zijn. Zeker niet als je vasten wat breder beschouwt: het gaat niet alleen om wat soberder leven en wat meer geld geven aan goede doelen. Vasten is ook je geest oefenen in de naastenliefde en één van de belangrijke aspecten is daarbij vergeving. Wil je echt feesten, dan moet je kunnen vergeven en vergeving kunnen vragen. 
 
Stel dat je een onenigheid hebt met iemand. Hoe ga je dan reageren als je die persoon op een feest ziet? Dan kun je niet echt feesten. Misschien ga je die persoon negeren of een masker opzetten waarbij het lijkt alsof er niets aan de hand is. Diep van binnen is het dan geen feest. Wil je echt carnaval vieren, dan kan dat pas als het binnenin ook goed zit. Dat geldt natuurlijk voor elk feest, dat geldt voor al onze menselijk relaties en zeker voor bijv. een huwelijksrelatie. Wil dat in zekere zin een feest blijven, dan is vergeving vragen en schenken wezenlijk. 

Ik moet daarbij denken aan een passage die ik las uit de encycliek van de paus ‘Amoris Laetitia.’ (nrs.105-108) Over de vreugde van de liefde. Het is een lange brief van de paus als slotdocument uitgegeven na een grote wereldkerk-vergadering (synode) over het huwelijk (okt 2014 en okt 2015). De paus schrijft dat vergeven alles te maken heeft met “een positieve houding die de zwakheid van de ander probeert te begrijpen en die probeert excuses voor de ander te vinden, zoals Jezus het uitdrukte wanneer Hij zijn beulen vergaf: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” Een mens is soms geneigd om de fouten te zoeken, om zich meer boosaardigheid voor te stellen dan er is, om allerlei kwaadaardige intenties te veronderstellen. Zo kan er een boosheid groeien en wortelschieten. “Zo kan elke vergissing of val van de partner schade berokkenen aan de liefdesband en stabiliteit van het gezin. Het probleem is dat als men alles even belangrijk vindt, men het risico neemt meedogenloos te reageren op elke fout van de ander. Het gegrond opeisen van zijn eigen rechten wordt een dorst naar aanhoudende en blijvende wraak in plaats van een gezonde verdediging van de persoonlijke waardigheid.” Vergeven is niet makkelijk en het vraagt een grote offerbereidheid. Zonder dat gaat het niet.

De paus zegt verder dat het kunnen vergeven in verband staat met onszelf kennen en onszelf vergeven. “Dikwijls hebben onze fouten of de kritische blik van de mensen die ons beminnen, ons ertoe gebracht dat we de liefde voor onszelf verloren. Uiteindelijk leidt dit tot wantrouwen tegenover anderen, vluchten van genegenheid en vervuld zijn vrees in inter-persoonlijke relaties.  Dan biedt het beschuldigen van anderen een misleidende verlichting. Men moet met zijn eigen geschiedenis in het reine komen, zichzelf aanvaarden, leren leven met zijn eigen beperkingen, ze eveneens vergeven, om diezelfde houding tegenover anderen te kunnen hebben.” 

Vervolgens zegt de paus dat deze houding weer iets anders veronderstelt: namelijk de ervaring van door God vergeven te zijn, belangeloos. Dus niet vanwege onze verdiensten. Hoe mooi is het te worden “geraakt door de liefde die voorafgaat aan ons eigen handelen, die altijd opnieuw een kans geeft, bemoedigt en vooruit helpt. Als we aanvaarden dat de liefde van God onvoorwaardelijk is, dat de tederheid van de Vader noch te kopen noch te betalen is, dan kunnen we doorheen alles liefhebben, anderen vergeven, zelfs als men onrecht bedreven heeft tegenover ons.” 
Natuurlijk komt er nog veel meer bij kijken maar ik ga niet langer uitweiden. Misschien kan deze passage uit de encycliek ons ertoe aanzetten echt te feesten vanuit een liefdevolle houding. 

Ik wens jullie allen een mooie carnavalstijd toe en een deugddoende vastentijd!

Pastoor Hedebouw

In het nieuws

28-02-2019

BOOTTOCHT NAAR DE PASSION IN DORDRECHT - Op Witte Donderdag 18 april wordt in Dordrecht de Passion opgevoerd. De parochie van de…
Lees verder

28-02-2019

WAT KUNT U DOEN IN DE VASTENTIJD?

Charitas Wonderbare Moeder heeft voor de vastentijd een kalender samengesteld met dingen die…
Lees verder

Meer nieuws