wonderbaremoeder.nl

DE GROENE KERK

DE GROENE KERK

DE GROENE KERK - en het onderhoud van onze kerken en pastorieën.
In onze Parochie is een werkgroep actief met als thema “De Groene Kerk”. Het begrip “Groene Kerk” is gebaseerd op het boek Laudato Si, wat door paus Franciscus in de encycliek van 2016 is gepresenteerd, en waarvan een thema ENERGIE EN KLIMAAT is. 
Doel is om het energieverbruik te verlagen, minder fossiele brandstof te gebruiken en daarmee ook de uitstoot van CO2te verlagen.
Na het artikel in dit blad van Kerstmis 2017 en een toelichting in de kerk op de “Dag van de Duurzaamheid” (12 september) over dit onderwerp heeft nu de Parochiewijzer weer contact gezocht met John Nederhof en Toon van Mook. Deze beide heren zijn namelijk de direct betrokkenen voor de voorbereiding en uitvoering van een aantal plannen vanuit de werkgroep.
De pastorieën in Drunen en Elshout zijn onderzocht om te bepalen welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Uitgangspunt hierbij is dat met deze maatregelen een besparing bereikt zal worden op energieverbruik en daarmee een vermindering van de CO2-uitstoot van 15 tot 25%. Dit sluit aan bij de doelstelling van de Nederlandse overheid, de eisen van het Kyotoprotocol en het klimaatakkoord van Parijs, om in 2020 een CO2-reductie van 20% bereikt te hebben. Voor de kerkgebouwen ligt dit aanmerkelijk moeilijker omdat deze slechts enkele uren per week in gebruik zijn en investeringen niet haalbaar zijn.
 
John Nederhof geeft aan dat de rapporten met de energiebesparende maatregelen gereed zijn, de kosten zijn geraamd en het kerkbestuur akkoord gegeven heeft om dit verder uit te werken. Gelijktijdig heeft de werkgroep Gebouwen, onder leiding van Toon van Mook, gekeken naar het noodzakelijk onderhoud van de kerkgebouwen en de pastorieën. Daarvan is met een rapport het onderhoud voor de komende drie jaar in beeld gebracht. Vastgesteld is dat een aantal onderhoudswerkzaamheden gecombineerd kunnen worden met het aanbrengen van de energiebesparende maatregelen. Omdat het om flinke bedragen gaat, is goedkeuring nodig van het bisdom van 
’s-Hertogenbosch.
 
Vanaf juli 2018 is er al vooroverleg met het bisdom over de plannen.  
Inmiddels zijn in oktober van dit jaar, na akkoord van het kerkbestuur, de definitieve aanvragen om de plannen te mogen uitwerken ingediend bij het bisdom ’s-Hertogenbosch. John en Toon verwach-ten nog dit jaar een positieve reactie vanuit het bisdom.
 
Om een inzicht te geven wat dit voor werkzaamheden zijn krijgt u een kort overzicht van het belangrijkste geplande onderhoud aan kerken en pastorieën voor de komende 3 jaar:
 
Elshout    
Kerk Sint-Jan Evangelist
·     Schilderwerk
·     Herstelwerk aan leien daken, goten en metselwerk
·     Reparatie of vervanging van de verwarmingsketel door een ketel met een verbeterd rendement
·     Vervangen kozijnen in de kerktoren toren en de galmborden
Pastorie
·     Reparatie/vervanging kozijnen en aanbrengen dubbelglas en voorzetramen voor de glas-in-looddelen; de pastorie is namelijk een monument en glas-in-lood vormt een deel hiervan
·     Schilderwerk van kozijnen en diverse reparaties

Drunen     
Lambertuskerk
·     Schilderwerk
·     Herstelwerk aan goten en metselwerk
·     Onderhoud van de cv-ketel
·     Herstelwerkzaamheden dak Pastoor Vermeulenzaal
Pastorie
·     Reparatie metselwerk
·     Aanbrengen spouwmuur isolatie
·     Schilderwerk kozijnen  
·     Diverse reparaties
 
Dit groot onderhoud staat los van het normale onderhoud wat we jaarlijks uitvoeren aan deze gebouwen. De verschillende gebouwen hebben voor het normale onderhoud een groep vrijwilligers die kleine reparaties doen, lampen vervangen en andere klussen uitvoeren.
 
Het vervolg
Als het bisdom akkoord geeft zal de werkgroep Groene Kerk en de werkgroep gebouwen in januari 2019 de plannen verder uitwerken in overleg met het bisdom. 
Na de uitwerking worden prijzen aangevraagd bij verschillende aannemers. Na ontvangst van de offertes zal, in overleg met het bisdom, worden bepaald welke plannen uitgevoerd kunnen worden. Dit zal naar verwachting in maart/ april 2019 zijn. De uitvoering van de werkzaamheden zal dan starten rond de zomer vakantie in 2019 en doorlopen tot eind van het jaar. Het is de verwachting dat het onderhoud aan de kerkgebouwen zal doorlopen tot en met 2021.
 
De twee meer uitvoerende leden van de werkgroep, John en Toon, geven aan dat voor de uitvoering van een aantal werkzaamheden in de tweede helft van 2019 het ook noodzakelijk is om hulp te krijgen van de parochianen. Daarom een oproep aan de parochianen; voor dit timmer- en schilderwerk of vergelijkbaar worden handige doe-het-zelvers gezocht of vaklui die hiervoor tijd hebben of maken. Wilt u de werkgroep Gebouwen of Duurzaamheid komen versterken en/of de handen uit de mouwen steken bij het uitvoeren van enkele werkzaamheden? Heel graag! Meld u aan bij het secretariaat van onze parochie: bel (0416) 37 22 15 of stuur een e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl.
 
U helpt ons zo om kosten te besparen die we anders aan een aannemer kwijt zijn. Daardoor kunnen wij meer energiebesparende maatregelen uitvoeren en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de Groene Kerk. 

In het nieuws

24-01-2019

RONDLEIDING VOEDSELBANK DEN BOSCH - De Voedselbank in Den Bosch wil voor parochianen op 13 en 18 februari 2019 een rondleiding…
Lees verder

24-01-2019

WOESTIJNDAG -  Op donderdag 21 februari van 9.30 uur tot 16.00 uur wordt er een Woestijndag georganiseerd bij het…
Lees verder

10-01-2019

STILLE OMGANG AMSTERDAM 2019  - Op 28 januari 2019 verzorgt de heer Maurice Essers, bestuurslid van de Stille Omgang uit Amsterdam, om…
Lees verder

20-09-2018

Van Missiecentrum (MCD) naar Caritas Wonderbare Moeder (CWM) - In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om Missionaire en Diaconale…
Lees verder

Meer nieuws