wonderbaremoeder.nl

HET IS ZOVER

HET IS ZOVER

HET IS ZOVER - Ik zal het nu moeten meemaken voor de eerste keer in mijn leven. Op het seminarie heb ik toch nooit zo bewust gedacht dat dit ook tot mijn takenpakket moet behoren: het sluiten van kerkgebouwen. Het voelt heel vreemd en onwezenlijk aan. Vroeger had je de missionarissen die overal in verre streken kwamen en kerken en gemeenschappen opbouwden. Ik voel me ook als een missionaris in deze steeds meer geseculariseerde wereld. Ik ben samen met mijn dierbare geloofsgenoten een roepende in de woestijn. Maar ik ben eerder een omgekeerde missionaris want ik sluit kerken in plaats van ze te bouwen. Het is een pijn. Maar tegelijkertijd weet ik in geloof dat God uiteindelijk alles in handen heeft. De crisis zal op een of andere manier nodig zijn en vruchtbaar worden, al zal dat misschien met veel moeilijkheden en zorgen gepaard gaan.

 
Binnenkort sluiten we het kerkelijke jaar op Christus Koning om daarna de Advent in te gaan. Advent is de tijd van verwachting op Kerstmis, de tijd waar we leren uitkijken naar datgene wat nog niet is maar eens komen zal. Christus is al gekomen maar tegelijkertijd ook weer niet. Met kerstmis vieren we de geboorte van onze Verlosser twee millennia geleden. We kijken dus terug. Maar tevens is het uitkijken naar zijn komst want Christus is aanwezig in ons midden maar tegelijkertijd heeft Hij nog niet de ruimte die Hij zou moeten hebben. Zijn Rijk is nog niet ten volle aanwezig. We kennen Hem nog niet voldoende. Er is nog zoveel meer te ontdekken van Gods liefde. Er is nog zoveel te verlossen en te redden in deze wereld. We kijken uit en we bidden dat Gods genade ten volle in onze wereld mag doorbreken. Dat we als mensheid de ware en pure liefde voor God en elkaar mogen ontdekken en beoefenen. Samengevat: we bidden steeds opnieuw: “Uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.”
 
En dat is ook zo in Heusden-vesting. Een kerk sluiten is pijnlijk maar het kan niet anders. We merken de woestijn die er is als het gaat om kerkbezoek. In zo een woestijn denken we aan de adventsfiguur bij uitstek: Johannes de Doper. Hij - staat er in de Schrift - is een roepende in de woestijn. Al is er een woestijn, we blijven roepen, we blijven uitnodigen. En al zal het niet meer kunnen in onze mooie St-Catharinakerk. De H. Antonius neemt het over. De heilige die we aanroepen voor verloren voorwerpen. Maar je kunt het breder zien. We zijn als kerk wat verloren, we raken elkaar kwijt, een gemeenschap kwijt. Het is steeds zoeken om elkaar telkens opnieuw te vinden en telkens opnieuw God te vinden. Er zijn zovele andere stemmen in onze wereld, andere zaken die zich opdringen als prioritair, zovele geluiden van goed maar ook van slecht welke ons hart doet twijfelen aan God, aan elkaar en ook aan onszelf. In die woestijn is het soms moeilijk de stem van God te horen. Maar Hij blijft onafgebroken roepen. Niet ver weg, ook in de woestijn van je eigen hart. Neem tijd en heb aandacht om daarnaar te luisteren. En dat zeg ik ook tegen mezelf.
 
Ik sprak over de H. Antonius met verwijzing natuurlijk naar het zorgcentrum in Heusden waar we elke zaterdag bij elkaar komen om de Mis te vieren. Maar Maria van Heusden mogen we niet vergeten. Zij gaat tegen de stroom van kerksluiting in en blijft staan in Heusden! Zij blijft staan als een vuurtoren! Misschien niet meer onder de toren maar wel in de doopkapel welke wordt omgebouwd tot Mariakapel. Dus we kunnen met ons hart nog steeds bij Maria terecht om te vragen om licht voor anderen en voor onszelf en dat uitdrukken met het aansteken van een kaarsje. 
Maria van Heusden, bidt voor Heusden, bidt voor ons, wees ons tot voorspraak bij Uw Zoon opdat Hij ons als verloren mensen bij de Vader mag brengen en bij elkaar.
 
Pastoor Hedebouw

In het nieuws

06-12-2018

ALOHA - gastvrije jongerengroep van de Parochie Wonderbare Moeder Aan de parochie Wonderbare Moeder is een bijzondere jongerengroep…
Lees verder

29-11-2018

ADVENTSPROJECT 2018 - Van zondag 2 december t/m maandag 24 december is het advent en besteden we in onze parochie aandacht aan het…
Lees verder

20-09-2018

Van Missiecentrum (MCD) naar Caritas Wonderbare Moeder (CWM) - In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om Missionaire en Diaconale…
Lees verder

Meer nieuws