wonderbaremoeder.nl

HEILIGE STRIJD.....

HEILIGE STRIJD.....

HEILIGE STRIJD..... - Kwaad - ‘Meneer de diaken’, begon iemand op hoge toon, ‘ik zal nooit kwaadspreken..., maar die tante van mij in Den Bosch, die heeft me toch weer zitten roddelen....’ Het is moeilijk om niet zelf het kwaad te doen dat je zo fel bestrijdt! Deze levenswijsheid werd in de derde eeuw na Christus ontdekt door Antonius. Antonius Abt wordt hij genoemd, om hem van de latere Franciscaan te onderscheiden. Dus niet de Antonius van Padua, van verloren zaken maar die van het varken. Het varken was de vermomming van de onreine geesten die hem bekoorden. Het maakte hem tot patroon van veefokkers en schilders - vanwege de penselen! Als jongeman ging hij in een grafkelder wonen. Hij wilde ascetisch leven maar werd geplaagd door bandeloze erotische dromen en visioenen van zwelgpartijen. Zo ontdekte Antonius ruim 16 eeuwen voor Freud, dat de demonen uit zijn eigen driften voortkwamen en dat hij ze zelf opriep door ze genadeloos te onderdrukken. Als je met de duivel gaat worstelen word je zelf des duivels. Het kwaad bestrijd je beter door je te keren naar het licht! Dit is de kern van heiligheid. Heiligen strijden tegen het kwaad in de wereld. Dat is hard nodig. Hebzucht en machtsdrift verstoren elke generatie weer opnieuw de eerlijke verhouding tussen mensen. Daarom moeten wij blijven strijden tegen het kwaad. Steeds opnieuw moeten we opkomen voor de rechten van dieren, voor het behoud van zeeën en wouden, voor de armen in Afrika en de slachtoffers van oorlog. We moeten zorg hebben voor het behoud van ons ‘gemeenschappelijk huis’, zoals paus Franciscus het aangeeft. Dat bestrijden van het kwaad draagt echter een gevaar in zich: degene die een vijand bevecht loopt een goede kans om de trekken, de tactiek en gedachtegang van de vijand over te nemen. Om het in traditionele termen te zeggen: wie met de Satan gaat vechten, heeft de stap naar hem al gezet en de Satan verheugt zich.

Licht
Henri Nouwen, een Nederlandse priester die in Amerika veel gepubliceerd heeft over spiritualiteit, heeft erover geschreven in zijn boek ‘De weg naar vrede’ (Tielt 2004). De Egyptische monniken die in de eerste eeuwen de woestijn opzochten om de strijd met het kwaad aan te gaan, moesten niet met de Satan vechten, want dan zouden ze zelf satanische trekken overnemen. Ze moesten, integendeel, de blik de andere kant op richten naar het licht. Alleen met het Rijk van God in het hart was de strijd te winnen. Daarom moet je de vrede niet bevèchten, maar erom bidden. Je moet Gods rijk van vrede toelaten in je hart.

Terrorisme
Een voorbeeld: kijk eens naar wat er met de Joden in Europa is gebeurd sinds - pakweg - 1800. Je begrijpt dan maar al te goed, hoezeer Joden uit de hele wereld kost wat kost een eigen staat wilden stichten. Ze zochten een plek waar ze in vrijheid mochten leven. Voor die plek hebben ze immense offers gebracht. Met geweld werden Palestijnse dorpen vernietigd en tallozen van hun grond verjaagd. In kampen en afgelegen dorpen groeiden jongeren op in troosteloze omstandigheden, zonder enige hoop en tenslotte bereid tot het plegen van zelfmoordaanslagen. Er ontstonden fanatieke groepen opstandelingen en het geweld mondde tenslotte uit in de grote rampen in New York, Madrid en Parijs, met als voorlopig hoogtepunt de oprichting van het kalifaat IS in Syrië en Irak. Het antwoord daarop was een oorlog tegen het terrorisme. De hele geschiedenis is een gevecht om recht en tegelijk een keten van geweld. Iedereen die het onrecht wil keren komt in de verleiding om dezelfde fouten te maken als degenen die hij bestrijdt. Het kwaad groeit.

Kind van God
Als ik een kwaad woord zeg over iemand die kwaadgesproken heeft, dan schaar ik mij onder de kwaadsprekers. Als ik geweld gebruik tegen geweldplegers, dan schaar ik mij onder de gewelddadigen. Wie het kwaad in de wereld echt te lijf wil gaan, die moet zijn blik wenden naar het licht. Die moet in zijn hart het Rijk van God koesteren. Hij zal proberen zelf zonder wrok te leven, als een kind van vrede. Barmhartigheid straalt uit zijn ogen. Zachtmoedigheid draagt hij in zijn handen. Hij en zij lijken op God, die het laat regenen over goede en slechte mensen… 
 
Diaken Albert Soeterboek

In het nieuws

08-11-2018

ACTIE VOEDSELBANK GROOT SUCCES - Op 4 november 2018 heeft Caritas Wonderbare Moeder de actie voor de Voedselbank Den Bosch e.o. afgesloten.…
Lees verder

25-10-2018

KOOR- EN SAMENZANGSAVOND 17 NOVEMBER 2018 - In de Grote Kerk in Heusden is er op zaterdag 17 november een avondvullend programma met naast…
Lees verder

08-10-2018

25 JAAR UUR VAN STILTE EN GEBED - ‘Het is weldadig’ - De parochie Wonderbare Moeder in Drunen viert het vijfentwintigjarig jubileum…
Lees verder

Meer nieuws