wonderbaremoeder.nl

VAN MISSIECENTRUM (MCD) NAAR CARITAS WONDERBARE MOEDER (CWM)

VAN MISSIECENTRUM (MCD) NAAR CARITAS WONDERBARE MOEDER (CWM)

Van Missiecentrum (MCD) naar Caritas Wonderbare Moeder (CWM) - In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om Missionaire en Diaconale activiteiten binnen onze parochie samen te voegen tot één parochiële caritas werkgroep: Caritas Wonderbare Moeder (CWM).
Met de oprichting van Caritas Wonderbare Moeder (CWM) was het minder logisch om het MCD als zelfstandige stichting voort te laten bestaan. Het bestuur koos ervoor om de taken van het MCD onder te brengen in een werkgroep die formeel onder de parochie Wonderbare Moeder gaat vallen.
 
In de praktijk worden de taken van het MCD door alle leden van Caritas Wonderbare Moeder uitgevoerd. De maandelijkse vergaderingen van het MCD worden vervangen door Caritas Wonderbare Moeder vergaderingen, waarbij alle onderdelen besproken gaan worden. De nieuwe leden hebben aangegeven – indien nodig – mee te willen draaien in de MCD taken. Andersom kan ook. Hiermede is de basis gelegd voor “aandacht voor veraf en dichtbij”.
 
Met de oprichting van Caritas Wonderbare Moeder (CWM) is de samenstelling van de totale groep veranderd: Frans Baars (penningmeester) heeft afscheid genomen van het MCD en keert niet terug in Caritas Wonderbare Moeder. Zijn opvolger (als penningmeester) is Harrie de Poot. Jacques Smeets heeft zijn voorzitterschap neergelegd, hij wordt vicevoorzitter in (CWM).
 
We verwelkomen binnen (CWM) drie nieuwe leden: 
Bernadette Geerman, Harrie de Poot en Rien Nagtegaal . 
De heer Nagtegaal brengt veel kennis en ervaring mee van Open Hof Drunen.
Binnen het Caritas Wonderbare Moeder bestuur zijn de taken formeel verdeeld als volgt: Bernadette Geerman (voorzitter), Jacques Smeets (vicevoorzitter), Harrie de Poot (penningmeester), Lieke Waarts (secretaris). Diaken Albert Soeterboek is contactpersoon richting parochiebestuur en pastoraatsgroep.
 
De komende periode zal gebruikt worden om met elkaar een goede koers uit te gaan zetten voor de toekomst. We vinden het van het grootste belang dat we goede contacten gaan leggen met alle groepen en mensen binnen en buiten onze parochie. We denken hierbij specifiek aan de Vincentiusvereniging, de Voedselbank en andere sociale stichtingen die binnen onze parochie actief zijn.
 
Tenslotte, willen we alle donateurs bedanken die in het verleden het MCD gesteund hebben met een financiële bijdrage. Alle donateurs ontvangen persoonlijk bericht, waarin wij vragen de bijdrage te continueren.
Heeft U als parochiaan ideeën of suggesties, laat het weten aan het secretariaat. 
 
Parochie zijn we samen! 
 
Emailadres: caritas@wonderbaremoeder.nl

In het nieuws

06-12-2018

ALOHA - gastvrije jongerengroep van de Parochie Wonderbare Moeder Aan de parochie Wonderbare Moeder is een bijzondere jongerengroep…
Lees verder

29-11-2018

ADVENTSPROJECT 2018 - Van zondag 2 december t/m maandag 24 december is het advent en besteden we in onze parochie aandacht aan het…
Lees verder

20-09-2018

Van Missiecentrum (MCD) naar Caritas Wonderbare Moeder (CWM) - In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om Missionaire en Diaconale…
Lees verder

Meer nieuws