wonderbaremoeder.nl

BOZE BUREN

BOZE BUREN

BOZE BUREN - Het is deze week de week van de vrede (en de week tegen pesten). Onlangs las ik in de krant een stuk over burenruzies welke de laatste jaren zijn toegenomen, ook in onze gemeente Heusden. Mensen hebben in deze tijd blijkbaar een korter lontje en zijn minder bereid last door een ander veroorzaakt te dragen of dit adequaat te kunnen oplossen of er tenminste op een passende wijze over te communiceren. Voor de praktische kant van deze kwestie kunnen we te rade te gaan bij specialisten in bemiddeling en communicatie, bij psychologen of juridische adviseurs. 
 
Maar een probleem dat hiermee samenhangt is wel te situeren op het terrein van het geloof. Een probleem dat eronder ligt is namelijk de manier waarop we omgaan met boosheid omwille van een ander. En die boosheid heeft te maken met ons algemeen geluk en welbevinden. Het is belangrijk ons geluk niet af te laten hangen van de perfectie van andere mensen. Soms zijn we zo onvrij in die zin dat we ons geluk te veel laten bepalen door externe omstandigheden. Het geluk is dan niet afhankelijk van eigen deugden die we in ons hart beoefenen maar van wat de buurman doet, de politiek doet, de gemeente doet, de kerk doet, de media doet, het klimaat doet enz. Geluk is dan zeer kwetsbaar want het is een speelbal in handen van anderen. Maar als we een bron van geluk kunnen vinden in onszelf is dit een bevrijding. We zijn ten diepste zelf verantwoordelijk voor ons heil. We kunnen niet één op één de ander de schuld geven van onze boosheid. 
 
Boosheid heeft eerder te maken met onze eigen houding en gedachten, veronderstellingen, percepties dan met wat de ander doet. Ik geef even een overdreven voorbeeldje. Actie: een vriend kijkt mij niet aan op straat. (Onbewuste) gedachte: hij moet van mijn niets hebben daarom negeert hij mij, hij vertelt mij hierdoor dat ik waardeloos ben als persoon. Reactie: ik ga de vriend zelf negeren en contact opgeven. We zien hier hoe de boosheid wordt bepaald door de gedachte en niet zozeer door de actie zelf want de vriend kan bijvoorbeeld per ongeluk mij niet hebben gezien. Mag ik het voorbeeld van Nelson Mandela opvoeren? Als we hem zagen, zagen we een man die heel wat leed te verwerken heeft gekregen door anderen aangedaan. Maar hij was niet woedend, niet boos, integendeel. Hij bleef zijn innerlijke rust bewaren. Het was alsof hij zijn boosheid kon kanaliseren in een gezonde volhardende ijver voor rechtvaardigheid. 
 
Boosheid is in de klassieke traditie van de kerk een gevaar voor onze ziel. Niet dat we nooit boos mogen zijn: we zijn mensen en boosheid is een emotie dat ons kan overvallen. Een emotie die ons heel wat over onszelf kan vertellen. Heel normaal en begrijpelijk, iets wat we moeten accepteren. Maar we mogen ons er niet door laten leiden. Want als we het binnenlaten gaat het moeilijk weer weg. Het vergiftigt ons kijken, denken en handelen. En dan bedoel ik niet alleen boosheid die zichtbaar naar buiten komt maar ook zoiets als innerlijke boosheid welke men verstopt. 
 
Als Christenen kunnen we nog een stap verder gaan. Want de bron van geluk die we in onszelf kunnen vinden is God zelf. Niet dat wij zelf God zijn of een deel van God zijn zoals we in sommige spirituele richtingen kunnen horen. Maar God heeft wel zijn huis in elke mens. Dat noemen we de ziel. We kunnen God in het diepste van onszelf vinden. Hij is Diegene die ons onvoorwaardelijk bemint en ons aanvaardt zoals we zijn, al wil dat niet zeggen dat dan ook alles goed is. Wanneer we ons geluk en ons welbevinden daarop richten zal de boosheid niet verdwijnen want we blijven mensen. Maar ze zal niet de leiding hebben, ze zal niet een oncontroleerbare kracht worden die ons neerdrukt en met ons de ander. Want de boosheid krijgt niet de kans om ons geheel te vullen daar we met Iemand anders ‘gevuld’ zijn. Waar het hart vol van is loopt de mond van over. 

Pastoor Hedebouw

In het nieuws

11-10-2018

BEDEVAART NAAR H.H. MARTELAREN VAN GORCUM IN BRIELLE: een fantastische dag. - Op zaterdag 22 september vertrokken we vanuit Drunen met de bus…
Lees verder

08-10-2018

25 JAAR UUR VAN STILTE EN GEBED - ‘Het is weldadig’ - De parochie Wonderbare Moeder in Drunen viert het vijfentwintigjarig jubileum…
Lees verder

04-10-2018

LEZING 'MARTELAREN VAN GORCUM' - Op maandag 5 november a.s. wordt door heemkundekring Onsenoort een lezing gehouden over de ‘Martelaren…
Lees verder

27-09-2018

KIJKEN NAAR ICONEN - Zondag 28 Oktober en 4 November van 11.00 tot 17.00 in de Leerfabriek, Lambertusstraat 5, Hedikhuizen.
Op…
Lees verder

12-07-2018

VERENIGD IN GEBED VOOR DE VREDE: jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede

De Nederlandse bisschoppen…
Lees verder

Meer nieuws