wonderbaremoeder.nl

VREDESWEEK 2018

VREDESWEEK 2018

VREDESWEEK 2018 - Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede”Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld. Kijk voor meer informatie ook op PAX voor vrede

Vrede kun je leren
Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties  halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen, binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. Vrede kun je leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen verdergaan.

Impact van oorlog
Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en -trauma’s worden vaak van ouder op kind doorgegeven. Luister naar die verhalen, deel ze, tijdens de Vredesweek, en daarna. Ook de verhalen van mensen die nog steeds midden in conflict of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks het geweld om hen heen, blijven inzetten voor vrede. Met vallen en opstaan. Verhalen verbinden het verleden met het heden en ook mensen onderling.
 
In de gemeente Heusden worden door de Ambassade van Vrede in Heusden diverse activiteiten georganiseerd.
  • Op donderdagmiddag 20 septemberis er een vredeswandeling in Vlijmen georganiseerd door de oecumenische vredeswerkgroep Vlijmen. Tijdens deze wandeling wordt er op verschillende plekken gestopt voor een korte overdenking of een gedicht. De wandeling van ± 1 ½ uur, vertrekt om 13.30 uur vanaf het kerkplein van de Protestantse kerk in Vlijmen. Na afloop wordt er in de Protestantse kerk koffie gedronken.
     
  • Op vrijdagavond 21 septemberis er een oecumenische vredesviering zowel in de protestantse kerk van Vlijmen als in de Open Hof in Drunen. De aanvang van beide vieringen is om 19.00 uur. In de Open Hof gaan Pastoor Hedebouw en Dominee Jansen gezamenlijk voor. De liturgie staat geheel in het teken van de vredesweek. De muziek wordt verzorgd door de jeugdcantorij. Na afloop wordt er koffie gedronken.
     
  • Het missiecentrum (MCD) organiseert op zaterdag 22 september, samen met de Werkgroep Werelddiaconaat (WWD) van de Open Hof Drunen, een vredeswandeling. We starten met een kopje koffie of thee om 10.00 uur bij de Hubertuskapel aan de Steegerf. Tijdens deze wandeling staat het thema van de vredeswandeling centraal en is er ruimte voor bezinning en discussie.
 
 

 

In het nieuws

08-11-2018

ACTIE VOEDSELBANK GROOT SUCCES - Op 4 november 2018 heeft Caritas Wonderbare Moeder de actie voor de Voedselbank Den Bosch e.o. afgesloten.…
Lees verder

25-10-2018

KOOR- EN SAMENZANGSAVOND 17 NOVEMBER 2018 - In de Grote Kerk in Heusden is er op zaterdag 17 november een avondvullend programma met naast…
Lees verder

08-10-2018

25 JAAR UUR VAN STILTE EN GEBED - ‘Het is weldadig’ - De parochie Wonderbare Moeder in Drunen viert het vijfentwintigjarig jubileum…
Lees verder

Meer nieuws