wonderbaremoeder.nl

CURSUS 'INLEIDING IN HET CHRISTELIJK GELOOF'

CURSUS 'INLEIDING IN HET CHRISTELIJK GELOOF'

CURSUS 'INLEIDING IN HET CHRISTELIJK GELOOF' - De cursus ‘Inleiding in het christelijk geloof’ is een cursus waar we de Catechismus van de katholieke Kerk (CKK) lezen, thema’s uit de geloofsleer samen bespreken en de rijkdom ervan verder verdiepen. De CKK is een grote hulp om steeds meer binnen te treden in het begrip van het geloofsmysterie, benadrukte de paus, toe hij de aanbeveling deed om rond de Catechismus kleine gemeenschappen van geloof te creëren. Groepen waar de catechismus van kaft tot kaft werd gelezen, zijn er op diocesaan niveau geweest en we willen weer zo’n CKK-groep vormen. Geïnteresseerden uit heel het bisdom zijn van harte welkom. De nieuwe cursus heeft veel aandacht voor zelfstudie en het maken van opdrachten. Daarmee is de cursus ook een goede basis voor degenen die deelname aan de diaken- of catechistenopleiding overwegen.
 
In deze cursus gaan we een ongewoon soort boek lezen: de Catechismus van de Katholieke Kerk! Ongewoon omdat het geschreven is door alle bisschoppen van de wereld samen. Ongewoon ook omdat het boek een ouderwetse titel heeft, maar iets opwindend nieuws bevat. Het laat namelijk zien wat de katholieke Kerk in deze tijd gelooft en hoe je een gelovige kunt zijn die zijn verstand gebruikt. Het is ook een spannend boek. Zoals een detective spannend is, omdat wij meegevoerd worden in andermans lot, dat ook het onze had kunnen zijn, zo is de Catechismus spannend, omdat daarin ons eigen lot ter sprake komt. De Catechismus gaat ten diepste over onszelf.
 
Het is echter geen gemakkelijk boek. De Catechismus praat ons namelijk niet naar de mond. Het vraagt ons om een nieuw leven te gaan leiden. Het legt ons de boodschap van het evangelie voor als ‘de kostbare parel’ (Mt. 13,45) waarvoor je alles moet over hebben: enthousiasme, volharding, tijd, de stilte van je huis, gesprek met anderen…. We gaan de Catechismus dan ook samen bestuderen. Als christen moeten we ons geloof net zo goed kennen als een IT-specialist zijn computersysteem. Het geloof moet ons vertrouwd zijn, zoals een goede musicus met het stuk dat hij speelt. Als we weten wat we geloven, kunnen we iedereen laten horen dat de Kerk een blijde boodschap heeft voor de wereld van vandaag.
 
De cursus bestaat uit vier delen in acht bijeenkomsten:
Wat wij geloven
Hoe we de christelijke geheimen vieren
Hoe we in Christus het ware leven vieren
Hoe we moeten bidden
 
De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagen verspreid over het studiejaar
2018-2019, telkens van 10.15 tot 12.45 uur gevolgd door een maaltijd.
De cursus wordt gegeven in het St. Janscentrum, Papenhulst 4 in Den Bosch.
De cursus is voor iedereen die belangstelling heeft voor het geloof van de katholieke Kerk en er meer van wil weten.
Er wordt een bijdrage van € 80,-- gevraagd.
 
Aanmelding dient te gebeuren twee weken voor aanvang van het studiejaar.
Een cursus vindt enkel plaats bij voldoende deelnemers.
Aanmeldingsformulieren vindt u op de leesplanken achter in de kerk.
Voor meer informatie kunt u ook bellen naar mevr. E. Kleinpenning van het Vormingscentrum van het Bisdom, tel. 073 523 20 20 of een email sturen naar
vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl

In het nieuws

12-07-2018

VERENIGD IN GEBED VOOR DE VREDE: jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede

De Nederlandse bisschoppen…
Lees verder

21-06-2018

LEZING DEKEN FELIE SPOOREN MAANDAG 1 OKTOBER 2018 - Op zondag 17 juni is onze oud- pastoor, Deken Felie Spooren, 65 jaar geworden. Hij heeft…
Lees verder

Meer nieuws