wonderbaremoeder.nl

GESTELD OP ONZE PRIVACY….?

GESTELD OP ONZE PRIVACY….?

GESTELD OP ONZE PRIVACY...? - In heel de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 één regeling voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt ook wel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. Onder meer door een mediacampagne van de overheid zijn er veel vragen over deze wetswijziging en het is daarom goed om stil te staan bij wat de AVG voor de Rooms-Katholieke Kerk en dus voor onze parochie betekent.
 
Het zal weinigen zijn ontgaan hoeveel mails er eind mei binnenkwamen met teksten als ‘Wij hechten veel waarde aan uw privacy’ of ‘Onze privacyverklaring is bijgewerkt’. Op 25 mei jl. ging de AVG dus in, waarmee in de gehele Europese Unie strenger wordt toegezien op het verzamelen en delen van persoonsgegevens. De verordening vervangt in Nederland de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ (Wbp) die voorheen gold, en brengt belangrijke veranderingen met zich mee voor bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om klanten, personeel en voor ons als parochie dus om parochianen.
 
De privacyverklaring is een belangrijk document met het oog op de informatieplicht zoals vastgelegd in de AVG. Kerkelijke instellingen moeten transparant zijn over hoe ze gegevens verwerken en dit kan onder meer door mensen te informeren op het moment dat ze in het ledenbestand worden opgenomen. Aan parochies wordt gevraagd de privacyverklaring op hun website te zetten, zodat deze voor iedereen beschikbaar is. Binnenkort kunt u de verklaring ook op onze website www.wonderbaremoeder.nl verwachten. Daarnaast zal in de nabije toekomst bij (online) (aanmeld)formulieren een link opgenomen worden die naar dit document verwijst. Ook kan voortaan de privacyverklaring aan het aanmeldformulier worden gehecht. Een privacyverklaring hoeft niet te worden ondertekend: het is een (eenzijdige) informatieverklaring en geen toestemmingsdocument.
 
In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht de informatie schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer (nieuwe) personen (voor het eerst) worden opgenomen in het R.-K. ledenbestand en in onderstaande situaties moet aan de betreffende personen een privacyverklaring worden verstrekt:
  • Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;
  • Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
  • Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;
  • Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.
  • Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.
 
Er komt dus heel wat op ons af. Gelukkig regelt het bisdom al veel op diocesaan en landelijk niveau. We hoeven dus als parochie niet alles zelf uit te zoeken. In de praktijk betekent het dat je niet iedereen zomaar mag fotograferen maar dat je toestemming moet hebben. Hoe gaat dat dan met een drukbezochte viering of een parochie-activiteit? Wat mag je wel en wat mag je niet? Als je mooie dingen wilt laten zien, in je parochieblad of website, dat je geloofsgemeenschap bloeit, dan wil je dat graag vastleggen op beeld. Over dit soort zaken moet je dus voortaan goed nadenken. Het kan wel, maar je moet er wel toestemming voor vragen. De toekomst zal het leren of wij als Parochie Wonderbare Moeder AVG-proof zijn. Wie weet is er binnenkort, binnen het parochiebestuur, wel een bestuurslid voor gegevensbescherming. Het zou zomaar kunnen…. 
 
Diaken Albert Soeterboek                                                                        

In het nieuws

12-07-2018

VERENIGD IN GEBED VOOR DE VREDE: jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede

De Nederlandse bisschoppen…
Lees verder

05-07-2018

JAARLIJKSE BEDEVAART KEVELAAR OP ZONDAG 2 SEPTEMBER 2018 - Op zondag 2 september a.s. vindt de jaarlijkse bedevaart plaats van de Broederschap…
Lees verder

21-06-2018

LEZING DEKEN FELIE SPOOREN MAANDAG 1 OKTOBER 2018 - Op zondag 17 juni is onze oud- pastoor, Deken Felie Spooren, 65 jaar geworden. Hij heeft…
Lees verder

Meer nieuws