wonderbaremoeder.nl

JAARLIJKSE PAROCHIE BEDEVAART NAAR DEN BRIEL

JAARLIJKSE PAROCHIE BEDEVAART NAAR DEN BRIEL

Bedevaart naar De Briel - Parochie Wonderbare Moeder gaat op zaterdag 22 september 2018 op bedevaart naar Den Briel. De plaats waar de Martelaren van Gorcum worden herdacht. Tijdens de Opstand (80-jarige oorlog) namen de geuzen op 26 juni 1572 de stad Gorinchem (ook: Gorcum of Gorkum) in. Hoewel door de bezetters geloofsvrijheid was toegezegd, werden zeventien priesters gevangengenomen en gefolterd. Op 9 juli 1572 werden zij bij Den Briel opgehangen in een turfschuur. In 1675 werden de martelaren zaligverklaard.
 
De deelnemers aan de bedevaart verzamelen zich om 8.15 uur bij de kerk in Drunen. In Den Briel aangekomen, wordt eerst de H. Mis bijgewoond. Na een kopje koffie en thee wordt de dag vervolgd met een rondleiding over het heiligdom. Na de lunch wordt de kruisweg gelopen rond het martelarenveld en de dag wordt afgesloten met een Lof met aanbidding van het Allerheiligste. Rond 16.30 uur vertrekt de bus weer richting Drunen.
 
Tijdens de bedevaart wordt ook stil gestaan bij het 25-jarig jubileum van het Uur van stilte en gebed. Elke week komen al die jaren parochianen bijeen in de Lambertuskerk in Drunen om samen te bidden. 

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 30,00 per persoon voor de bus, koffie en thee in de ochtend en de middag en een lunch. U kunt zich aanmelden voor deelname aan de bedevaart door een aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij de pastorie in Drunen. Deze aanmeldingsformulier liggen achter in de kerk.

Inleveren kan door het aanmeldingsforumlier in een enveloppe met € 30,00 per persoon voor de onkosten van deze dag af te geven bij de pastorie of in de brievenbus te deponeren.

In het nieuws

23-08-2018

BEDEVAART NAAR WITTEM - Op zondag 14 oktober vindt weer de jaarlijkse bedevaart naar Gerardus Majella in Wittem plaats. We zullen samen…
Lees verder

23-07-2018

LEZING DEKEN FELIE SPOOREN MAANDAG 1 OKTOBER 2018 - Onze oud- pastoor, Deken Felie Spooren, is in juni jl. 65 jaar geworden. Hij heeft dit…
Lees verder

12-07-2018

VERENIGD IN GEBED VOOR DE VREDE: jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede

De Nederlandse bisschoppen…
Lees verder

Meer nieuws