wonderbaremoeder.nl

MARIA, MOEDER VAN DE KERK

MARIA, MOEDER VAN DE KERK

MARIA, MOEDER VAN DE KERK - Moederdag is juist geweest. Een dag waar wordt stilgestaan bij het belang van het moederschap. Een moeder is onvervangbaar en speelt een grote rol in een mensenleven waarvan de diepte moeilijk ten volle kan worden aanschouwd. De band met een moeder begint al bij het begin van een leven in de moederschoot. En al is de betekenis van zeer grote waarde, een goede moeder zal nooit het centrum willen zijn voor haar kinderen in die zin dat ze de aandacht steeds op haar richt. Zij zal willen dat de kinderen volwassen worden, een goed leven leiden en gelukkig zijn zonder dat ze van moeder afhankelijk zijn. Ze geeft als een roeping van God het leven en is gericht op het feit dat de kinderen ten volle leven hebben.
 
Met Maria is dat ook zo. Zij is ook onze moeder. Van ieder van ons afzonderlijk maar ook van geheel de kerk. Zij wil ook niet de aandacht steeds op haarzelf richten maar wil dat we leven hebben en dit leven is haar Zoon die van Zichzelf zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”  Daarom wijst Maria steeds naar haar Zoon. Maar ze kan dat omdat Jezus eerst naar haar gewezen heeft. En dan nog wel op een heel bijzonder moment. Toen Hij aan het kruis hing, in volle pijn van de marteling waarbij het leven langzaam uit Hem wegging, toen heeft Hij bij wijze van testament nog een aantal zaken gezegd. Bij de 4 evangelisten samen kunnen we in totaal 7 zaken onderscheiden. We noemen ze traditioneel de kruiswoorden. En één daarvan is het feit dat Jezus zijn moeder ‘weggeeft’. Hij spreekt tot Johannes maar niet alleen tot hem als persoon maar ook als apostel en vertegenwoordiger van de kerk. Jezus geeft Maria tot moeder aan Johannes en in die zin aan de kerk. Maria krijgt dus een nieuw moederschap. Zij was ook samen met de apostelen in gebed toen de Heilige Geest neerdaalde met Pinksteren en toen de kerk werd ‘geboren’. Zij werd door de Heilige Geest overschaduwd zodat zij moeder kon worden van Christus en zij werd nu opnieuw overschaduwd door de Heilige Geest zodat zij moeder kon worden van de kerk. Zij wijst steeds naar haar Zoon die het leven is van de kerk. Waarom vertel ik dit nu allemaal?
 
Onze Paus Franciscus heeft een nieuw Mariafeest ingesteld. Op 3 maart liet het Vaticaan weten dat er een nieuw Mariafeest mag worden toegevoegd aan de liturgische kalender en wel op Pinkstermaandag. Maria zal dan worden gevierd als “Maria, Moeder van de kerk”. U begrijpt uit het voorgaande waarom deze gedachtenis met Pinksteren wordt gekoppeld. Deze titel werd al tijdens het Tweede Vaticaans Concilie aan Maria toegekend, maar er was geen aparte dag om dat te vieren en nu dus wel.
Pinkstermaandag is liturgisch gezien altijd wat een moeilijke dag geweest. Want we vieren nog een keer Pinksteren maar de Paastijd welke Pinksteren afsluit is met Pinksterzondag eigenlijk al afgesloten. Sommige landen vieren dan ook geen tweede Pinksterdag. Maar nu is er dus een Mariafeest dat niet meer te maken heeft met de Paastijd zodat het weer klopt en tegelijkertijd heeft het wel te maken met Pinksteren want we vieren Maria als moeder van de kerk.

Het decreet waarin dit wordt bepaald is gedateerd op 11 februari 2018, de dag waarom de 160e verjaardag van de verschijningen van Maria in Lourdes werd herdacht. In sommige landen was Tweede Pinksterdag al aan Maria gewijd. Dit was bijvoorbeeld al het geval in Polen en Argentinië. Vanaf nu geldt het dus voor de hele kerk.
 
Laat Maria niet werkloos zitten maar maak gebruik van haar plaats als moeder van de kerk want de kerk bent ook u.
Zo, ik wens u dus een zalig Pinksteren toe en bij deze ook een mooi Mariafeest op maandag.
 
Pastoor Hedebouw

In het nieuws

14-06-2018

KINDERWOORDDIENST - Elke zondag tijdens de viering van 11.00 uur is er voor alle kinderen kinderwoorddienst. Met de kinderen worden dan…
Lees verder

01-05-2018

LINTJE VOOR PIET JONKERS - Op donderdag 26 april werd Piet Jonkers verrast met een koninklijke onderscheiding. Uit handen van Roel Augusteijn,…
Lees verder

Meer nieuws