wonderbaremoeder.nl

RONDOM AFSCHEID EN ROUW

RONDOM AFSCHEID EN ROUW

RONDOM AFSCHEID EN ROUW - Op 1 februari waren alle leden van de werkgroep Avondwake uitgenodigd om te luisteren en te praten over de toekomst van deze werkgroep. Al langere tijd werd hierover nagedacht. Het aantal avondwakes loopt hard terug en de groep doet nog zoveel meer dan alleen maar het verzorgen van een avondwake. 

 

Marianne van Hulten heette als contactpersoon iedereen van harte welkom en vertelde dat 30 jaar geleden gestart werd met een groep vrijwilligers om avondwakes te verzorgen. ‘We zijn hier bij elkaar om de structuur van de oude werkgroep op te heffen en een nieuwe in het leven te roepen’, aldus Marianne. 


Gekozen is voor een nieuwe naam: Vrijwilligersgroep rondom afscheid en rouw. Deze naam dekt veel meer de lading van wat de werkgroep allemaal al doet. Iedereen die zich jarenlang actief heeft ingezet, en nog steeds doet, wordt hartelijk bedankt voor hun bijdrage. De parochie hoopt dat iedereen zich wil blijven inzetten voor de werkgroep of zitting wil nemen in het koor. 


De volgende onderdelen horen al bij de vrijwilligersgroep rondom afscheid en rouw: 

Allerzielenviering 

We hebben allerzielenvieringen in Elshout, Drunen en Heusden. 


Avondwake 

De avondwake voor overledenen blijft als aanbod bestaan. Degenen die hier behoefte aan hebben, kunnen een beroep blijven doen op de avondwakegroep. 


Korte wake 

Een korte wake vindt niet plaats in de kerk, maar dat zou wel bij de overledene thuis gehouden kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan samen met de familie bidden. 


Lezingen 

De afgelopen jaren heeft de werkgroep al verschillende lezingen georganiseerd rondom afscheid en rouw en zal dat in de toekomst blijven doen. 


Nabestaandenbijeenkomst 

Eén keer per jaar, in het najaar, is er een bijeenkomst voor de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar. Die vindt afwisselend plaats in de Pastoor Vermeulenzaal in Drunen en in het Mariahuys in Elshout. 

 

Rouwverwerking 

Mensen die het moeilijk hebben naar aanleiding van het overlijden van een dierbare en wel wat hulp kunnen gebruiken bij de verwerking van dit verdriet, kunnen een beroep doen op een lid van deze groep. Iemand die hen regelmatig bezoekt of op andere manieren tot steun kan zijn. 


Hoe nu verder? 

De oude avondwakegroep blijft nog operationeel tot 1 juni en wordt vanaf die datum dan de vrijwilligersgroep rondom afscheid en rouw. De werkgroep benadrukt dat haar vrijwilligers werkzaam zullen zijn in de hele Parochie Wonderbare Moeder en dat ze heel graag zouden willen dat er zich ook nieuwe leden aanmelden vanuit Heusden, Herpt en Hedikhuizen. We vormen tenslotte samen de Parochie Wonder-bare Moeder. 


Koor 

Tenslotte nog het koor. Elshout heeft een avondwakekoor. De bedoeling is dat dit koor niet alleen in Elshout zal zingen, maar ook in alle kerken van de Parochie Wonderbare Moeder en dat zich ook nieuwe koorleden zullen aansluiten vanuit alle kernen van de parochie. 


Marie-Bernadette Stevens

In het nieuws

29-03-2018

RONDOM AFSCHEID EN ROUW - Op 1 februari waren alle leden van de werkgroep Avondwake uitgenodigd om te luisteren en te praten over de toekomst…
Lees verder

08-03-2018

IN DE SPAGAAT OM ELKAAR TE BEGRIJPEN! - Je eigen mening en standpunt hebben is goed, maar hoe begrijp je elkaar? Bill Banning, leraar…
Lees verder

Meer nieuws