wonderbaremoeder.nl

CARITAS WONDERBARE MOEDER

CARITAS WONDERBARE MOEDER

CARITAS WONDERBARE MOEDER - Op 21 februari hebben de projectgroep Caritas Wonderbare Moeder en het Missie-centrum (MCD) een informele bijeenkomst georganiseerd over het thema: “Caritas in onze parochie, dichtbij (diaconie) en ver weg (missie)”. Hiervoor waren onder meer de Vincentiusvereniging, de Voedselbank, de gemeente Heusden, de Open Hof, Stichting Ontmoeten, Vluchtelingenwerk en buurthuizen uitgenodigd. Ook waren alle parochianen opgeroepen te komen en mee te denken.

In een goed gevuld Mariahuys in Elshout leidde diaken Albert Soeterboek de avond in met een korte uitleg van het woord Caritas, wat naastenliefde betekent. Deze daad van barmhartigheid kan zowel in materiële als in immateriële vorm plaatsvinden.
Colinda Smits, penningmeester van het parochiebestuur en lid van de projectgroep, vertelde over de voorbereidingen van deze avond. Monseigneur de Korte heeft kort na zijn aantreden de parochies in ons bisdom opgeroepen een Parochiële Caritas Instelling (PCI) op te richten. De bisschop schrijft in zijn brief: “Een sterke diaconale parochie vormt ook een overtuigende geloofsgemeenschap. Mooie geloofswoorden zijn goed, maar mooie geloofsdaden zijn beter." 
 
Jacques Smeets, voorzitter van het Missiecentrum, vertelde over de veranderingen in de activiteiten van het Missiecentrum. De oorzaak hiervan is het verdwijnen van de missie. Pater Jos van Rooij was de laatste Drunense missionaris waarvoor het missiecentrum actie heeft gevoerd. Hiervoor in de plaats zijn er projecten dichter bij huis gekomen, zoals de inzamelactie voor de Voedselbank.
In de gemeente Heusden is al een aantal organisaties op het gebied van armoedebestrijding en eenzaamheid actief. De projectgroep heeft met deze organisaties contact gezocht om te onderzoeken waar kan worden samengewerkt en hoe men elkaar kan aanvullen.
Naar aanleiding van een aantal stellingen kwam er een levendige en verhelderende discussie op gang.

Een kort overzicht:
• Iedereen binnen onze parochiegrenzen, katholiek-, anders- of niet gelovend, heeft recht op hulp.
• Naast financiële steun kan een PCI vooral gericht zijn op het bieden van geestelijke ondersteuning
   bij armoede en ziekte.
• Een goede samenwerking met de gemeente is belangrijk. Wethouder Margot Mulder, die namens
  de gemeente aanwezig was, gaf nadrukkelijk aan dat het belangrijk is mensen niet door te verwijzen
  maar te begeleiden naar hulpverlenende instanties.
• Het is belangrijk dat wij als parochianen zorgdragen voor mede-parochianen, dit is de basis van
  ons christen-zijn. Daarnaast willen wij ook zorgdragen voor onze naasten verder weg en daarvoor
  zijn activiteiten zoals de Vastenactie, de Adventsactie en de Vredesweek van groot belang.
 
Tenslotte werd er gediscussieerd over een passende naam voor de op te richten PCI. De voorlopige keuze is:

Caritas Wonderbare Moeder, centrum voor aandacht en hulp.

Lieke Waarts

In het nieuws

10-01-2019

STILLE OMGANG AMSTERDAM 2019  - Op 28 januari 2019 verzorgt de heer Maurice Essers, bestuurslid van de Stille Omgang uit Amsterdam, om…
Lees verder

20-09-2018

Van Missiecentrum (MCD) naar Caritas Wonderbare Moeder (CWM) - In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om Missionaire en Diaconale…
Lees verder

Meer nieuws