wonderbaremoeder.nl

VASTENACTIE

VASTENACTIE

VASTENACTIE  - In het weekend van 17 en 18 maart staan de vieringen in het teken van het vastenproject: “Help de armste gezinnen in Mbala, Zambia”. Mevrouw Petra Janssen van de vastenactie zal aan het begin van de viering in het kort iets vertellen over dit project. Zij zal na de viering, bij de koffie, ook aanwezig zijn om aan de hand van foto’s uitgebreider in te gaan op het werk van de zusters in Zambia.

Tijdens deze viering zal er worden gecollecteerd voor dit project.

Zoals gezegd is de inzet voor het Vastenactie project 2018 is gericht op  de Mbala-regio in het Afrikaanse Zambia. Zoals heel vaak het geval is in Afrikaanse landen, heeft ook hier de ziekte aids en het HIV-virus de lokale maatschappij totaal ontregeld. Een hele generatie is grotendeels weggevaagd met heel veel weeskinderen als gevolg.
 
Al vanaf 1962 zijn de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria actief in de Mbala-regio. Hun missie richtte zich aanvankelijk op Onderwijs en Ziekenzorg. Vanaf het begin van de jaren negentig hebben zij het accent verschoven naar de zorg voor gezinnen, die door aids ontwricht zijn geraakt.
 
Specifiek richt Vastenactie 2018 zich op een programma voor in totaal 300 mensen. Deze hebben met elkaar gemeen dat ze HIV-positief zijn, weduwe dan wel weduwnaar of alleenstaande pleegouder, een laag inkomen hebben en van wie 6 tot 8 anderen afhankelijk zijn. Deze mensen gaan nu in groepen van 100 gedurende drie jaren getraind worden in ondernemerschap en in manieren om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Daardoor wordt de onafhankelijkheid van deze mensen bevorderd en moeten zij na afloop in staat zijn om voldoende inkomen te realiseren om op eigen kracht goed voor hun familie te kunnen zorgen.
 
Genoemde Zusters, die ter plaatse leiding geven aan dit programma, staan er voor garant, dat uw gewaardeerde bijdrage ook volledig ten goede zal komen aan dit project, dat helaas nog altijd zo bitter hard nodig is. 

In het nieuws

08-03-2018

IN DE SPAGAAT OM ELKAAR TE BEGRIJPEN! - Je eigen mening en standpunt hebben is goed, maar hoe begrijp je elkaar? Bill Banning, leraar…
Lees verder

01-03-2018

VASTENTOCHT 2018 - Op zaterdag 17 maart 2018 vindt weer de jaarlijkse Vastentocht plaats.

Lees verder

01-03-2018

NIEUWE VICE VOORZITTER PAROCHIEBESTUUR - TON VAN GAAL - Vorig jaar hebben Pastoor Hedebouw en ik een verkennend gesprek gevoerd in verband met de…
Lees verder

22-02-2018

CHRISMAMIS - Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch de Chrismamis gevierd. Tijdens deze…
Lees verder

15-02-2018

PASSIE VAN DE LANGSTRAAT - In het hart van de Langstraat vindt op woensdag 28 maart de Passie van de Langstraat plaats in de Kerk aan de…
Lees verder

Meer nieuws