NIEUWE VICE VOORZITTER PAROCHIEBESTUUR

NIEUWE VICE VOORZITTER PAROCHIEBESTUUR

NIEUWE VICE VOORZITTER PAROCHIEBESTUUR - TON VAN GAAL - Vorig jaar hebben Pastoor Hedebouw en ik een verkennend gesprek gevoerd in verband met de vacature van vicevoorzitter in het parochiebestuur. Mijn voorganger, Ton Gelens, gaat na twaalf jaar afscheid nemen en ik ben dan ook blij dat ik in een inwerkperiode van zijn ruime ervaring gebruik mag maken. Ik beschouw het als een eer om deze rol te mogen vervullen en heb goed nagedacht hoe een en ander te combineren is met mijn voltijds baan. Omdat ik me nauw betrokken voel bij onze parochie en de toekomst ervan nu mede vorm kan geven kwam ik snel tot het besluit om “ja” te zeggen.
 
Intussen heb ik een aantal vergaderingen van het parochiebestuur bijgewoond en heb een aanstellingsbrief van vicaris-generaal Mutsaerts ontvangen. Zoals mijn voorganger in de vorige flitsen al schreef worden zijn brede taken geleidelijk overgedragen en mag ik me bezig gaan houden met de materiële kwesties zoals herbestemming gebouwen. Dit geeft mij de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de problematiek in een aantal lopende zaken. In mijn nieuwe rol heb ik aan diverse overleggen met externe instanties inmiddels deelgenomen. De taakstelling waar we als kerkbestuur voor staan is niet eenvoudig. De realiteit is dat ook onze parochie geconfronteerd wordt met een krimpscenario en we moeilijke - maar noodzakelijke stappen moeten zetten. Noodzakelijk om in de toekomst een bijdrage te kunnen blijven leveren in de geloofsbeleving van onze parochianen. 
 
Het is natuurlijk bij wijze van spreken gemakkelijker om bij mooi weer te zeilen en brengen de huidige omstandigheden extra uitdagingen met zich mee. Hierbij wil ik er vooral naar streven om de lange termijn in het oog te houden en de wijze waarop continuïteit zo goed mogelijk gewaarborgd kan worden.
 
Zoals ook mijn voorganger schreef ervaar ook ik het parochiebestuur als een hecht team dat aanpakt en wil ik graag met hun samen vol vertrouwen en inzet aan de toekomst van de parochie Wonderbare Moeder werken.

Ton van Gaal 

In het nieuws

08-03-2018

IN DE SPAGAAT OM ELKAAR TE BEGRIJPEN! - Je eigen mening en standpunt hebben is goed, maar hoe begrijp je elkaar? Bill Banning, leraar…
Lees verder

01-03-2018

VASTENTOCHT 2018 - Op zaterdag 17 maart 2018 vindt weer de jaarlijkse Vastentocht plaats.

Lees verder

01-03-2018

NIEUWE VICE VOORZITTER PAROCHIEBESTUUR - TON VAN GAAL - Vorig jaar hebben Pastoor Hedebouw en ik een verkennend gesprek gevoerd in verband met de…
Lees verder

22-02-2018

CHRISMAMIS - Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch de Chrismamis gevierd. Tijdens deze…
Lees verder

15-02-2018

PASSIE VAN DE LANGSTRAAT - In het hart van de Langstraat vindt op woensdag 28 maart de Passie van de Langstraat plaats in de Kerk aan de…
Lees verder

Meer nieuws