wonderbaremoeder.nl

VASTENACTIE 2018 - EVEN MINDEREN. VOOR ANDEREN.

VASTENACTIE 2018 - EVEN MINDEREN. VOOR ANDEREN.

EVEN MINDEREN. VOOR ANDEREN. - Dit jaar is het thema van de landelijke Vastenactie is “Even minderen. Voor een ander.” Help de armste gezinnen in Mbala, Zambia
In het uiterste noorden van Zambia heeft de hiv-epidemie ongenadig toegeslagen. Talloze mensen raakten geïnfecteerd, werden ziek en overleden. Kinderen werden wees. De zusters van de Heilige Harten helpen de allerarmste families weer op eigen benen te staan.

We hebben een gastspreker van de Vastenactie bereid gevonden om in de vieringen op 18 maart hier iets over te komen vertellen. Na de viering wordt er aanvullende informatie gegeven in de pastoor Vermeulenzaal.
Onze jaarlijkse Vastenkalender is er ook weer en vanaf Aswoensdag 14 maart beschikbaar. U kunt deze als leidraad gebruiken voor uw persoonlijke Vastenintenties.

Het missiecentrum MCD is druk bezig met een lange termijn visie te ontwikkelen. De eerste vergezichten over zorg voor elkaar dichtbij en veraf liggen al op de tekentafel. We komen hier nog uitgebreider op terug.

Vastenactie 2O18: geef meer door te minderen!
Ieder jaar weer is de Vastenactie een belangrijke activiteit binnen de katholieke kerk in Nederland. In 2018 staat de Vastenactie in het teken van het bijzondere 'HlD'-programma, dat de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala, Zambia in 1991 zijn gestart. HID staat voor 'Households in distress'. Met dit programma willen de zusters de impact van HIV en aids in en om het stadje Mbala in het noordoosten van Zambia verminderen door voorlichting, goede gezondheidszorg én door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Om die doelstelling te bereiken heeft Vastenactie, naast al hetgeen u gewend bent van ons, een nieuw onderdeel binnen de Vastenactie ontwikkeld, te weten de'40 Dagen Challenge'.

Vasten is altijd een bekend fenomeen geweest voor de katholieke kerk. Maar tegenwoordig is het ook buiten de religieuze kaders een herkenbare gedachte om ergens voor een bepaald aantal dagen mee te minderen. Jongeren, bijvoorbeeld, zijn steeds meer geïnteresseerd in het minderen met hun social media gebruik.

Wat houdt de '40 Dagen Challenge', of uitdaging, precies in en hoe werkt het?
Voorafgaand aan de vastenperiode denkt u al na over welke uitdaging u met uzelf tijdens de vastenperiode aan wilt gaan. En welk bedrag u daarvoor gaat doneren als uw bijdrage aan de Vastenactie. Drink bijvoorbeeld 40 dagen geen frisdrank en doneer daarvoor 40 x € 1,- aan de Vastenactie. Of minder met het koekje bij de koffíe en doneer daarvoor 40 x € 0,50 aan de Vastenactie. U bepaalt dus helemaal zelf waarmee u gaat minderen en welke donatie dat oplevert voor de Vastenactie en de zusters in Zambia.

Tijdens de vastenperiode luidt het motto van de stichting: 'Even minderen. Voor een ander'. Doe dus mee en help daarmee de zusters en de inwoners van Mbala in Zambia. De site van de 40 Dagen Challenge wordt momenteel nog ontwikkeld, maar meer informatie over de Vastenactie 2018 vindt u al op htto://www.vastenactie.nl/

In het nieuws

08-03-2018

IN DE SPAGAAT OM ELKAAR TE BEGRIJPEN! - Je eigen mening en standpunt hebben is goed, maar hoe begrijp je elkaar? Bill Banning, leraar…
Lees verder

01-03-2018

VASTENTOCHT 2018 - Op zaterdag 17 maart 2018 vindt weer de jaarlijkse Vastentocht plaats.

Lees verder

01-03-2018

NIEUWE VICE VOORZITTER PAROCHIEBESTUUR - TON VAN GAAL - Vorig jaar hebben Pastoor Hedebouw en ik een verkennend gesprek gevoerd in verband met de…
Lees verder

22-02-2018

CHRISMAMIS - Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch de Chrismamis gevierd. Tijdens deze…
Lees verder

15-02-2018

PASSIE VAN DE LANGSTRAAT - In het hart van de Langstraat vindt op woensdag 28 maart de Passie van de Langstraat plaats in de Kerk aan de…
Lees verder

Meer nieuws