wonderbaremoeder.nl

GELOVEN IS EEN WERKWOORD

GELOVEN IS EEN WERKWOORD

GELOVEN IS EEN WERKWOORD - “Ik geloof wel maar ik doe er niet zoveel aan.” Dat hoor je soms zeggen. Er zijn vele redenen te vinden om te begrijpen waarom dat zo is. En we respecteren natuurlijk iedereen zijn mening. Maar toch is het een wat vreemde uitspraak. Stel dat een getrouwde man zou zeggen: “ik hou wel van mijn vrouw, maar ik doe er weinig aan, ik zie haar nooit.” Dat lijkt me niet echt een positieve uitspraak. Zou die man dan wel van zijn vrouw houden? Het zou logischer klinken als men zegt: “Ik geloof niet dus daarom doe ik er niets aan.” Want kun je geloven en er niets aan doen? Kun je dat geloof noemen?


Geloven is een werkwoord. De werkelijke zin en diepte van het geloof en dus ook haar vruchten zoals vrede en vreugde leer je pas kennen als je het geloof praktiseert. De vastentijd is een tijd om ons dat weer te herinneren. Als je dat niet doet, zakt het heel langzaam en bijna onmerkbaar weg tot het uiteindelijk een lege huls wordt. Het geloof wordt dor en droog, je kunt het nog moeilijk appreciëren, het wordt iets vreemd, je gaat veel overboord gooien. Of je hebt er nog wel gevoel voor maar het belandt helemaal onder aan het prioriteitenlijstje van je leven. Wie niet voldoende eet, krijgt op den duur allerlei klachten. Zo ook met het geloof. Krijgt het nog voldoende voeding?
 
De vastentijd leert ons dat we ook wat mogen knokken om het geloof levendig te houden. Elke periode van het kerkelijk jaar komt overeen met een stuk uit het evangelie. De vastentijd komt overeen met die periode waar Jezus moest knokken: 40 dagen ging Jezus de woestijn in om te vasten. Hij werd beproefd door het kwaad. Ook wij moeten soms knokken tegen het kwaad in al zijn zeer subtiele of duidelijke vormen. Doe je dat niet, dan leidt dat tot middelmatigheid, tot onverschilligheid, tot laksheid, tot laat de boel de boel maar: ieder voor zich en God voor ons allen.
 
Jezus werd beproefd op verschillende terreinen. Hij had honger en werd verleid om van stenen brood te maken. Zijn bijzondere goddelijke macht zou Hij dan kunnen misbruiken om in zijn eigen noden te voorzien. Maar Jezus hield stand en zei: “Een mens leeft niet van brood alleen”. Het gaat om meer dan het materiële, dan de korte termijn behoeftes, het korte termijn geluk, het eigen geluk. We zijn als mens geroepen voor iets veel mooiers. Jezus kreeg ook de verleiding om te kiezen voor alle aardse macht en rijkdom. Dan zou zijn leven er heel anders uitzien: veel comfortabeler, veel meer materiële en sociale zekerheid, veel meer mogelijkheden om het leven naar zijn eigen hand te zetten. Hij zou dan toch ook heel veel goeds kunnen doen? Ook daarin hield Hij stand door te kiezen voor het rijk van Zijn Vader die Hij geheel gehoorzaamde, een rijk dat een heel andere rijkdom inhoudt.
 
Kortom, de vastentijd nodigt ons uit te kijken naar ons eigen leven, naar de verleidingen die zich in ons eigen leven voordoen. Misschien ongemerkt in de diepte van ons hart. Wanneer wij ons iets ontzeggen op punten waar we gehechtheden hebben, kunnen we ietsje helderder zien wat er zich in ons eigen hart afspeelt. Misschien ook wat rebellie of weerstand tegen God of zijn Rijk in ons leven is?
 
Ook is het goed ons te voeden met het geloof. Trouw gebed is daarin belangrijk. Op je eentje maar ook samen met anderen. We zijn als mens niet gemaakt om op ons eentje te leven, ook niet om op ons eentje te geloven. En ook kunnen we ons richten op het geluk van de medemens. Ons eigen geluk hangt af van de mate waarin we ons ook geven aan het geluk van anderen. Vanuit de traditie vraagt de kerk dat we aalmoezen geven. Dat we ons bekommeren om de naaste in nood. Misschien dichtbij of veraf. Iedereen kan voor zichzelf uitmaken waartoe hij of zij zich geroepen voelt, maar het is wel goed dat het je iets kost.
 
Laten we van geloven een werkwoord maken. God zal ons helpen, Hij doet niets liever. Roepen we Hem aan, vertrouwen we op Zijn goedheid. Och, wat zou het toch heerlijk zijn als iedereen het geloof praktiseert en Gods weg volgt. Maar dat is niet iets om alleen maar van te dromen. Neen, laten we aan de slag gaan en zelf het goede voorbeeld geven. Kom op! Vooruit met de geit.
 
Pastoor Hedebouw

In het nieuws

08-03-2018

IN DE SPAGAAT OM ELKAAR TE BEGRIJPEN! - Je eigen mening en standpunt hebben is goed, maar hoe begrijp je elkaar? Bill Banning, leraar…
Lees verder

01-03-2018

VASTENTOCHT 2018 - Op zaterdag 17 maart 2018 vindt weer de jaarlijkse Vastentocht plaats.

Lees verder

01-03-2018

NIEUWE VICE VOORZITTER PAROCHIEBESTUUR - TON VAN GAAL - Vorig jaar hebben Pastoor Hedebouw en ik een verkennend gesprek gevoerd in verband met de…
Lees verder

22-02-2018

CHRISMAMIS - Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch de Chrismamis gevierd. Tijdens deze…
Lees verder

15-02-2018

PASSIE VAN DE LANGSTRAAT - In het hart van de Langstraat vindt op woensdag 28 maart de Passie van de Langstraat plaats in de Kerk aan de…
Lees verder

Meer nieuws