wonderbaremoeder.nl

GROETEN UIT GRONINGEN!

GROETEN UIT GRONINGEN!

GROETEN UIT GRONINGEN!
ervaringen van een nieuwe bisschop  - 
Op zondag 3 september was ik in Drunen en Elshout om de mis te doen. Ik kon het combineren met een feestje in het Zuiden. Als ik naar het Zuiden rijd, doe ik dat graag voor meerdere doelen. Het was een feest van herkenning.
 
Ondertussen ben ik me in het Noorden flink aan het inwerken, dat betekent: kennis maken met de omgeving, de geschiedenis, de cultuur, de kerken, de priesters en pastoraal werkers – diakens zijn er ook een paar – en de katholieken. We leven in het Noorden als katholieken erg verspreid en in kleine gemeenschappen. Van de totale bevolking is 6% katholiek, 25% is protestant en 50 à 60% is ‘niets’. Er zijn wel katholieke enclaves, vooral in Friesland. In de tijd van de Reformatie hebben rondtrekkende priesters veel betekend voor deze gelovigen die niet openlijk hun geloof mochten beleven. Ze kwamen er zelfs vanuit Holland de Zuiderzee voor overgestoken. Verder zijn er veel katholieke boeren die vanuit de rest van het land in de tweede helft van de 20e eeuw een boerderij in het Noorden hebben gekocht. En daar zitten ook veel Brabanders bij.
 
De oudste kerk dateert van 1792 en staat in Woudsend (Zuidwest- Friesland). Het is nog zo’n beetje van de schuilkerkentijd. Alle oudere kerken die voorheen katholiek waren zijn protestants gebleven. In Noord-Brabant zijn er aan het begin van de 19e eeuw kerken door de protestanten aan de katholieken teruggegeven. Dat is in het Noorden niet gebeurd. Toen we de vrijheid herkregen in de 19e eeuw begonnen we in het Noorden ook weer eigen kerken te bouwen zoals overal in het land gebeurde. Er is een enkele Waterstaatskerk, en er zijn soms juweeltjes van neogothiek. De moderne kerken van na de Tweede Wereldoorlog zijn dikwijls ontstaan in dorpen waar katholieken kwamen wonen vanwege hun werk. Diverse bedrijven vestigden zich in het Noorden en trokken gezinnen aan.
Ze vonden een priester, kerkten in een of ander zaaltje en bouwden gaandeweg een kerk. Deze gemeenschappen zijn minder traditio-neel.
 
Vanaf de wijding op 3 juni tot en met eind oktober heb ik alle 19 parochies bezocht. In totaal zijn er ongeveer 80 kerken. Dus een (gefuseerde) parochie heeft gemiddeld 4 kerken. In de afgelopen jaren zijn ook hier kerken gesloten en verkocht. Het kerkbezoek is misschien wel wat hoger dan in Noord-Brabant, maar het is ook te laag. De krimp is ook hier voelbaar.
 
In september ben ik acht dagen in Rome geweest voor de cursus voor nieuwe bisschoppen. Elk jaar wordt er zo’n cursus georgani-seerd door de Congregatie voor de Bisschoppen, dat is de congregatie die ook de benoemingen van de bisschoppen voor de paus voorbereidt. We waren met ongeveer 120 uit de hele wereld, maar niet uit Afrika en een paar andere delen. De nieuwe bisschop van Brugge was er bij, ik als enige Nederlander, en er waren vijf  Duitsers, 25 Brazilianen, 20 bisschoppen uit de Verenigde Staten. Iedere dag waren er twee of drie inleidingen en daarna was er de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Uiteraard hebben we de mis in de Sint-Pieter gedaan en hebben we een audiëntie bij de paus gehad op de laatste dag.

Het huis waar ik woon in Groningen is heel prettig, niet te groot, niet te klein. Het is één met het ‘kantoorgedeelte’, maar ik kan de deur naar mijn privégedeelte ook dichttrekken. Ik ben zo in de stad (te voet), maar ik ben er ook zo uit. De autoweg en het hoofdstation zijn dichtbij. De kathedraal is op 10 minuten lopen afstand. Ik doe er iedere woensdag de mis om 12.30 uur. En op zondag ben ik altijd ergens in een parochie, hetzij voor een vormselviering, of ik zoek zelf een kerk waar ik nog niet geweest ben. Zo kom je steeds weer andere mensen tegen.
Kortom, ik maak het goed.
 
Groeten uit Groningen!
+ R. van den Hout
   bisschop van Groningen-Leeuwarden
 

In het nieuws

04-01-2018

STILLE OMGANG AMSTERDAM 2018 - ‘Eucharistie is Leven’ - Het Gezelschap van de Stille Omgang organiseert elk jaar in maart een…
Lees verder

21-12-2017

LIEVER MET DE ROEH DAN MET DE ROE LESGEVEN - In het onderwijs kan in plaats van te straffen beter een beroep worden gedaan doen op de…
Lees verder

07-12-2017

WEEKENDBIJEENKOMST NEOCATECHEMUNALE WEG 'KOM EN ZIE' in Abdij Mariahart te Weert - Van vrijdagavond 1 december tot en met zondagmiddag 3…
Lees verder

Meer nieuws