wonderbaremoeder.nl

HET KOMT SLECHT UIT....

HET KOMT SLECHT UIT....

HET KOMT SLECHT UIT...... - We maken het af en toe mee. Je hebt een vergadering en je moet er op tijd zijn en je hebt in je tijdschema al rekening gehouden met een file maar er is een ongeluk en je zit muurvast. Je kunt het niet halen. Of je hebt bezoek en er komt ander ongepland bezoek dat je niet weg kunt sturen. Of je hebt een presentatie te geven en je bent ziek. Of een citytrip valt in duigen wegens slecht weer. Je kunt zelf verder wel invullen. Waarschijnlijk voorbeelden te over. Maar soms zijn de zaken zo belangrijk dat het eigenlijk niet fout mag gaan.  Stel dat koning Willem Alexander naar Drunen zou komen. Dat zou zo georganiseerd worden dat niets aan het toeval zou worden overgelaten. Alle eventuele negatieve scenario’s zouden wel goed doorgesproken zijn. Voor elk plan B of C zou wel een scenario klaarliggen.
 
Maar stel dat het gaat om God zelf? Stel dat God zelf op deze aarde zou willen komen? Dat zal toch goed geregeld zijn? We kunnen eens kijken, want het is 2.000 jaar geleden gebeurd. Maria werd zwanger van de H. Geest (door de engel aangekondigd). Jozef wist dat niet. Hij zag Maria na een tijd zwanger maar hoe moest Maria dat uitleggen? Jozef zou het niet geloven. Hij dacht zelfs van haar te scheiden.

Gelukkig was zijn geloof groot genoeg dat hij de uitleg van de engel die hij kreeg in een droom aanvaardde en zo met Maria verder ging. En dan moesten ze terwijl Maria hoogzwanger was naar Bethlehem. Verordening van de keizer, de vorst van de wrede bezetter. Ze hebben destijds die 130 à 140 kilometer te voet afgelegd, in het beste geval met een ezel. En het was dan nog eens winter. En als ze dan in Bethlehem kwamen was het weer prijs. De herberg zat vol. En tot overmaat van ramp was er geen locatie voor Maria om de geboorte plaats te laten vinden zodat ze naar een stal in de wei moesten. Het moest dan nog eens in de nacht gebeuren.

En later kwam Herodes Jezus achterna want Hij wilde Hem vanwege jaloezie vermoorden. Dus moesten Maria en Jozef vluchten naar Egypte. Maria en Jozef ontmoetten de ene na de andere tegenslag. Waar was God nu voor zijn eigen Zoon? Kon Hij Hem niet helpen? Kon Hij het niet wat makkelijker maken, de beren op de weg wegjagen?

God kon dat wel maar Hij deed het niet. Blijkbaar moest het zo gaan. Of was het misschien anders moeten gaan, maar liet God de mens vrij en kreeg je een ander scenario waaruit bleek dat de mens Hem eigenlijk niet kent en niet wil en met andere zaken bezig is? Misschien koos God ervoor te laten zien in de geboorte van zijn Zoon waarom het nodig was waarom Jezus moest komen. Al deze ongemakken en gevaren lieten zien dat de mens leeft in het donker, in de nacht, in de koude, niet welkom bij sommigen, opgejaagd door anderen. Ze lieten zien hoeveel hindernissen God misschien moet nemen, hoeveel tegenslagen Hij te verduren heeft om tot ons hart te komen. Want Hij wil ook in de stal van ons hart geboren worden.
 
Maar laat de mens God toe? Hij is alleszins niet bang om de weg naar ons hart te zoeken, wat het ook kost. Dat laat kerst zien. Hij blijft ook kloppen aan de deur van onze herberg. In de stilte van ons hart maar ook in de nood van mensen die lijden (bijvoorbeeld de mensen van het Heilig Land die we ondersteunen via de adventsactie). Doen we open of komt het slecht uit?
                                                                                                                  
Pastoor Hedebouw

In het nieuws

04-01-2018

STILLE OMGANG AMSTERDAM 2018 - ‘Eucharistie is Leven’ - Het Gezelschap van de Stille Omgang organiseert elk jaar in maart een…
Lees verder

21-12-2017

LIEVER MET DE ROEH DAN MET DE ROE LESGEVEN - In het onderwijs kan in plaats van te straffen beter een beroep worden gedaan doen op de…
Lees verder

07-12-2017

WEEKENDBIJEENKOMST NEOCATECHEMUNALE WEG 'KOM EN ZIE' in Abdij Mariahart te Weert - Van vrijdagavond 1 december tot en met zondagmiddag 3…
Lees verder

Meer nieuws