wonderbaremoeder.nl

NEOCATECHEMUNALE WEG

NEOCATECHEMUNALE WEG

NEOCATECHEMUNALE WEG - Kent u misschien die Russische houten poppetjes (matroesjka). Een poppetje in een poppetje in een poppetje enz… Eigenlijk zou je dat ook een beetje van de katholieke kerk kunnen zeggen. Een gemeenschap in een gemeenschap in een gemeenschap enz…Wat bedoel ik daarmee? De kerk bestaat op verschillende niveaus. Je hebt natuurlijk de katholieke wereldkerk met het centrum in Rome en met de vele miljoenen gelovigen over de hele aarde. Het is toch af en toe goed dit te ervaren. Met een jongerenbedevaart in Bosnië welke ik afgelopen vakantie heb mogen meemaken heb ik weer ten volle kunnen ‘genieten’ van de wereldkerk in al haar verscheidenheid. Maar binnen die wereldkerk heb je natuurlijk verdere onderverdelingen zoals de kerkprovincies (zoals Nederland er één is) en dat is weer onderverdeeld in bisdommen en verder in dekenaten en uiteindelijk parochies. Die bestaan ook weer uit gemeenschappen zoals bij ons Heusden, Herpt, Elshout of Drunen. Maar daarbinnen heb je nog gemeenschappen. Je hebt bepaalde groepen parochianen die binnen die gemeenschap bij elkaar komen zoals bvb onze jongerengroep Aloha of de gebedsgroep rond het uur van stilte en gebed. En soms heb je vrijwilligersgroepen die zo hecht met elkaar verbonden zijn dat ze ook een beetje een gemeenschap vormen zoals bvb de koren. Ook kan het voorkomen deels verbonden met andere  groepen buiten onze parochie zoals de groep mensen die elkaar vaak zien rond de activiteiten van ‘Ontmoeten’ of bijvoorbeeld de Kliederkerk waar we samenwerken met onze protestantse broeders en zusters. Elke grotere gemeenschap staat ten dienste van deze kleinere gemeenschappen en deze hebben op hun beurt de taak om een eenheid te vormen met het grotere geheel en deze te ondersteunen. Zo zijn ze met elkaar verstrengeld.
 
Maar het is goed om een gevarieerd palet te hebben van verschillende kleinere gemeenschappen binnen de grote groep van onze parochie. Het gaat vaak ook makkelijker om je geloof te beleven in een kleinere groep. Zeker als je ook wil ervaren dat we eigenlijk geroepen zijn om als katholieken een familie te vormen.
 
Eind vorig jaar kreeg ik bezoek van enkele jongeren van de Neocatechumenale Weg. Een nieuwe beweging (ontstaan na Vaticanum II) binnen de Katholieke kerk die als missie heeft om de rijkdom van ons geloof naar vele mensen te brengen, bijzonder ook mensen die deze rijkdom niet (voldoende) kennen of uit het oog verloren zijn. Zij kwamen zelf met het voorstel om onze parochie te ondersteunen in de evangelisatie. Na een aantal bezoeken en een intern beraad met onze diaken, de pastoraatsgroep en het parochiebestuur hebben we de stap gezet om hen te verwelkomen in onze parochie. In oktober willen we starten met catechesebijeenkomsten zoals zij dit vormgeven om op latere termijn een groepje te vormen. Iedereen is welkom.
 
Pastoor Hedebouw
 
Hieronder vindt u een herhaling van de oproep uit het vorige nummer:
Catechese voor jongeren en volwassenen

Als iemand christen wilde worden in de vroege Kerk, omgeven door het heidendom, moest hij eerst een weg volgen om ingewijd te worden in het christendom. Dat werd toen 'catechumenaat' genoemd, afgeleid van het woord 'catecheo' dat weerklank of luisteren betekent. Ten gevolge van het huidige seculariseringsproces hebben veel mensen het geloof en de Kerk verlaten of zijn ze zoekende. Het is daarom noodzakelijk opnieuw een weg van voorbereiding tot het christendom te openen. De Neocatechumenale Weg wil dan ook geen beweging stichten, maar wil de parochies helpen om een weg van christelijke inwijding te banen, waarin de mensen kunnen ontdekken wat christen zijn betekent.
 
In onze parochie gaan wij binnenkort van start met een catechese voor jongeren en volwassenen, die vanaf 9 oktober iedere maandag- en woensdagavond zal plaatsvinden tussen 20:00 - 21:00 uur. Locatie pastoor Vermeulenzaal (zaal links van de kerk in Drunen). De catechese wordt gegeven door een team van de Neocatechumenale Weg, bestaande uit twee echtparen, een priester en een seminarist en wordt afgesloten met een weekend, dat op 1-3 december zal plaatsvinden, van vrijdagavond tot zondagmiddag.
 
Ik nodig u van harte uit.... Kom en zie! (Joh, 1,38-39)
Francesco Paloni

In het nieuws

21-09-2017

DE WEEK VOOR EN DOOR VRIJWILLIGERS - We zijn op weg naar een samenleving waarvan het hart bestaat uit vrijwillige inzet en actief burgerschap.…
Lees verder

11-09-2017

VOEDSELPAKKETTEN VOOR ROEMENIË - De stichting “Eijsden helpt Simbrias” organiseert ook dit najaar weer voedselpakketten voor de…
Lees verder

07-09-2017

INWIJDING KRUIS HEDIKHUIZEN - Op dinsdag 5 september jl bleek dat een kerkelijk kruis als symbolische betekenis wordt gewaardeerd in Hedikhuizen.…
Lees verder

31-08-2017

24 JAAR UUR VAN STILTE EN GEBED - Maandag 2 oktober jaarlijkse avond ter gelegenheid van 24 jaar uur van stilte en gebed   Lees verder

30-08-2017

‘ZINVOL COMMUNICEREN OVER VOLTOOID LEVEN’ - Wij nodigen geïnteresseerden uit donderdag 5 oktober a.s. te komen luisteren en mee te…
Lees verder

24-08-2017

BEDEVAART NAAR WITTEM - Op zondag 15 oktober vindt weer de jaarlijkse bedevaart naar Wittem plaats. Ook vanuit onze parochie wordt een…
Lees verder

Meer nieuws