wonderbaremoeder.nl

‘ZINVOL COMMUNICEREN OVER VOLTOOID LEVEN’

‘ZINVOL COMMUNICEREN OVER VOLTOOID LEVEN’

‘ZINVOL COMMUNICEREN OVER VOLTOOID LEVEN’ - Wij nodigen geïnteresseerden uit donderdag 5 oktober a.s. te komen luisteren en mee te praten over dit actuele en veelbesproken onderwerp. Zo willen wij als werkgroep avondwake meewerken om de vele aspecten te belichten van deze ethische kwestie. Wij hebben als Parochie Wonderbare Moeder professor Sanders bereid gevonden om een thema-avond te verzorgen rondom het thema ‘zinvol communiceren over voltooid leven’. Prof. Dr. José Sanders is hoogleraar Narratieve Communicatie, Communicatie- en Informatiewetenschappen, Letterenfaculteit, Radboud Universiteit en woont in Den Bosch. Zij werkt momenteel samen met een arts, een filosoof en een tweetal theologen om een studie over voltooid leven uit te werken. 

Hoe kunnen wij zinvol communiceren over zo’n gevoelig ethisch onderwerp? Enkele politieke partijen hebben in de discussie rondom het thema ‘levenseinde’ inmiddels het voortouw genomen. Ook in de huidige kabinetsformatie speelt het een belangrijke rol. In de landelijke en regionale media worden met regelmaat artikelen hierover opgenomen. 7 april jl. schreef Prof. Dr. José Sanders een gastopinie in het Brabants Dagblad. Haar vraag was: ‘Hoe en wanneer bepaalt iemand dat zijn of haar leven voltooid is?’ 

De afgelopen jaren heeft de werkgroep Avondwake in een aantal lezingen een aanzet willen geven om na te denken over de thema’s ‘sterven en rouw’. Deze thema-avonden werden in het najaar gehouden in de Pastoor Vermeulenzaal naast de kerk in Drunen. De belangstelling was steeds groot. Daarom willen wij nu een vervolgavond organiseren rondom het actuele thema ‘Voltooid Leven’.  Zinvol communiceren over voltooid leven kan ertoe bijdragen gemakkelijker verder te kunnen met ons eigen leven en datgene wat uiteindelijk op ons afkomt: de dood.
 
Locatie: Raadhuisplein 2 - Drunen
Tijdstip: donderdag 5 oktober 2017 om 20.00 uur
Entree: € 2,00 (inclusief koffie/thee)
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons parochiesecretariaat,
e-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
of tel: 0416-372215 (ma. t/m vrij. 9.00 – 12.30 uur).
 
Namens de projectgroep ‘Zinvol communiceren over Voltooid Leven’
Frits Rommers en diaken Albert Soeterboek

In het nieuws

21-09-2017

DE WEEK VOOR EN DOOR VRIJWILLIGERS - We zijn op weg naar een samenleving waarvan het hart bestaat uit vrijwillige inzet en actief burgerschap.…
Lees verder

11-09-2017

VOEDSELPAKKETTEN VOOR ROEMENIË - De stichting “Eijsden helpt Simbrias” organiseert ook dit najaar weer voedselpakketten voor de…
Lees verder

07-09-2017

INWIJDING KRUIS HEDIKHUIZEN - Op dinsdag 5 september jl bleek dat een kerkelijk kruis als symbolische betekenis wordt gewaardeerd in Hedikhuizen.…
Lees verder

31-08-2017

24 JAAR UUR VAN STILTE EN GEBED - Maandag 2 oktober jaarlijkse avond ter gelegenheid van 24 jaar uur van stilte en gebed   Lees verder

30-08-2017

‘ZINVOL COMMUNICEREN OVER VOLTOOID LEVEN’ - Wij nodigen geïnteresseerden uit donderdag 5 oktober a.s. te komen luisteren en mee te…
Lees verder

24-08-2017

BEDEVAART NAAR WITTEM - Op zondag 15 oktober vindt weer de jaarlijkse bedevaart naar Wittem plaats. Ook vanuit onze parochie wordt een…
Lees verder

Meer nieuws